Skip to main content
Please wait...

Stručna služba za zajedničke poslove - pojedinačni akti


Naslov Prilog
Rješenje - Prekovremeni sati edina_dj_web.pdf (74.88 KB)
Rješenje - Prekovremeni sati rjesenje_prekovremeni.pdf (77.08 KB)
Rješenje - Prekovremeni sati rj-prekovremeni-ec.pdf (193.16 KB)
Rješenje - naknada za prijevoz rj-prevoz-ab.pdf (197.45 KB)
Rješenje - naknada za prijevoz rj-prevoz-ak.pdf (195.52 KB)
Rješenje - Prekovremeni sati rjesenje_9-22.pdf (357.64 KB)
Rješenje - Prekovremeni sati prekovremeni_as_05-22_w.pdf (201.93 KB)
Rješenje o isplati naknade za rad u Komisiji za javnu nabavku usluga izvođenja Nadzornog audita sistema upravljanja kvalitetom BAS EN ISO 9001 u certificiranim organima uprave i službama Kantona Sarajevo as_rjesenje_naknada_w.pdf (304.93 KB)
Rješenje - Prekovremeni sati rjesenje_prekovremeni_vildana_w.pdf (191.04 KB)
Rješenje - naknada za prijevoz rjesenje_prevoz_edina_w.pdf (196.89 KB)
Rješenje - Prekovremeni sati prekovremeni_fs_w.pdf (189.01 KB)
Rješenje - Prekovremeni sati rjesenja.pdf (150.08 KB)
Rješenje - Prekovremeni sati prekovremeni_at.pdf (169.11 KB)
Rješenje - Prekovremeni sati adisa-avdic-7-21.pdf (159.66 KB)
Rješenje - Prekovremeni sati prekov-salcin-6-21_w.pdf (315.52 KB)
Rješenje - Prekovremeni sati prekov-m-comor-5-21.pdf (289.22 KB)
Rješenje - Prekovremeni sati 03_rjesenje_adisa_avdic.pdf (157.99 KB)
Rješenje - komisija za popis 2020 20-11-49810_rjesenje_o_komisiji_2020_web.pdf (316.66 KB)
Rješenje - naknada članovima Komisije za realizaciju aktivnosti iz Akcionog plana za provedbu Uredbe o kontroli javnih nabavki u svim institucijama čiji je osnivač Kanton Sarajevo 018_rjesenje_ap_12-2020.pdf (423.27 KB)
Rješenje o imenovanju Komisije za javnu nabavku računara i računarske opreme u konkurentskom postupku javne nabavke 017_rjesenje_nabavka_racunara_11-2020.pdf (376.41 KB)