Skip to main content
Please wait...

Aktivnosti ministarstava i organa


01.06.2023 (vildana.brdaric)
01.06.2023

U toku prošle sedmice pojačanih kontrola fiskalnih obveznika na području Kantona Sarajevo kantonalni tržišno-turistički inspektori su izvršili 317 inspekcijskih nadzora u postupku kojih su zbog utvrđenih nepravilnosti izdali 117 prekršajnih naloga u novčanom iznosu od 218.000,00 KM.
Od ukupnog broja izrečenih prekršajnih naloga 81 ili 69,33 %, odnosi se na nepravilnosti u primjeni odredaba Zakona o fiskalnim sistemima FBiH, radi čega su izdate novčane kazne od 193.000,00 KM.


29.05.2023 (nina.tiric)
Poziv za prijavu učesnika na Seminar o ulozi lokalnih vijeća mladih u jačanju demokratije nina.tiric Pon, 29.05.2023 - 10:02

Seminar o ulozi lokalnih vijeća mladih u jačanju demokratije, održat će se od 27-29 juna 2023. godine u Evropskom centru za mlade u Strazburu.

Cilj seminara je:

- podržati učenje i razmjenu različitih iskustava lokalnih vijeća mladih u jačanju demokratije na lokalnom nivou u Evropi;


26.05.2023 (vildana.brdaric)
26.05.2023

Primjena Zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje ("Sl. novine FBiH", br. 38/2022) u Federaciji BiH počinje od 28. maja ove godine, uz podjsećanje da je Zakon stupio na snagu u maju prošle godine, sa početkom primjene godinu dana od dana stupanja na snagu. U skladu sa ovim zakonom pušenje se zabranjuje u svim zatvorenim javnim prostorima, mjestu rada i u javnom prijevozu.


26.05.2023 (nina.tiric)
JAVNI POZIV ZA SUFINANSIRANJE UDRUŽENJA/NEPROFITNIH ORGANIZACIJA I STUDENTSKIH ORGANIZACIJA ZA PROJEKTE ZA MLADE IZ BUDŽETA KANTONA SARAJEVO ZA 2023. GODINU nina.tiric Pet, 26.05.2023 - 07:46

Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo poziva udruženja/neprofitne organizacije i studentske organizacije da dostave prijedloge projekata za mlade za dodjelu sredstava iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2023. godinu. Cijeli tekst javnog poziva zainteresirani kandidati mogu pogledati i preuzeti u prilogu ovog obaviještenja.


24.05.2023 (nina.tiric)
Sastanak sa Udruženjem “Porodice tri plus” nina.tiric Wed, 24.05.2023 - 13:56

Ministar za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo Pavle Krstić je održao danas sastanak (srijeda, 24.05.2023.) s predsjednikom Udruženja “Porodice tri plus” Mustafom Vlahovljakom i predsjednikom Skupštine Udruženja Nedžadom Prazinom.

Na sastanku je razgovarano o trenutnim aktivnostima Udruženja, kao i mogućnostima nastavka podrške Ministarstva ovom udruženju.


23.05.2023 (vildana.brdaric)
23.05.2023

Veterinarski inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS okončali su juče inspekcijski nadzor iniciran prijavama građana, kao i medijskim natpisima na okolnosti navodnog držanja mladunčeta lava u sarajevskom naselju Poljine, vlasništvo Ibrahima Al Hawaia, biznismena iz Dubaija. U saradnji sa policijskim službenicima PU Centar, te po dobijanju tačne adrese stanovanja i identifikacije imenovanog, inspektori su izvršili nadzor iz svoje nadlženosti na lokalitetu Poljina, te tom prilikom zatekli i vlasnika, što je konstatovano iz predočene lične dokumentacije.


23.05.2023 (igor.martinovic)
U organizacija Zavoda za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo dana 22.05.2023. organizovan je  Webinar: Osnove sistema Microsoft Office365

Microsoft Office 365 je ubjedljivo najrašireniji paket koji se koristi u dnevnom kreiranju dokumenata, u kolaboraciji i komunikaciji.

Cilj ove jednodnevne edukacije je da uposlenike organa uprave KS  upoznamo sa ključnim i dodatnim opcijama Office-a 365, OneDrive aplikacije i Teams/SharePointa alata te da se na taj način unaprijede

digitalne vještine državnih službenika i namještenika organa uprave KS. Webinaru su mogli prisustupiti svi državni službenicima i namještenicima organa uprave i službi KS.

Sadržaj Webinara:

 1. Microsoft Office 365 (Word, Excel)
  • Kolaboracija
  • Zajednički rad (ko-autorstvo)
  • Dijeljenje dokumenata
 2. OneDrive
  • Organizacija dokumenata
  • Rad sa dokumentima
  • Upravljanje sadržajem OneDrive servisa
 3. Microsoft Teams
  • Timovi I komunikacijski kanali
  • Sastanci u Teams-u
  • Dijeljenje dokumenata I konverzacija
  • Saradnja u Microsoft Teams

 

igor.martinovic Tue, 05/23/2023 - 10:17
19.05.2023 (vildana.brdaric)
19.05.2023

 
Kako je već ranije navedeno, podsjećamo još jednom sve fiskalne obveznike na području Kantona Sarajevo da će u predstojećim danima svi inspektori kantonalne tržišno-turističke inspekcije biti angažirani na cjelodnevnim pojačanim inspekcijskim nadzorima s ciljem sankcionisanja subjekata koji ne poštuju obavezu evidentiranja prometa preko fiskalnih kasa.


18.05.2023 (elma.kudic)
Javni poziv za sufinansiranje naučnoistraživačkih projekata i programa za 2023. godinu elma.kudic Čet, 18.05.2023 - 06:55

09.05.2023 (burim.adzanel)

Dragi maturantice i maturanti,

završavate vaše srednjoškolsko obrazovanje i dolazite na nove raskrsnice.
Vidjet ćete da će vam se često učiniti da vas sudbina odvede na određeni put koji niste sami birali. Ali osjećaj da ste vi ti koji koračate tim putem i da imate odgovornost za korake, ne bi vas trebao napustiti.

Zato uvijek koračajte smjelo, hrabro, odlučno. Uvijek se osvrćite za onima koji ne mogu tako brzo, tako hrabro i tako odvažno kao vi. Pružite im ruku, ohrabrenje, pokažite brigu.
Na tom koračanju nemojte uništiti sam put, niti svoje saputnike.

Jezik Undefined

05.05.2023 (damir.hamalukic)
Odluka o usvajanju Plana nabavki Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo za 2023. godinu damir.hamalukic Pet, 05/05/2023 - 15:12 Vrsta Obavještenja Datum Pet, 05/05/2023 - 12:00 Prilog Planjavnihnabavkizaobjavu.pdf (206.55 KB)

05.05.2023 (vildana.brdaric)
05.05.2023

Inspektori rada Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo, kako je bilo i najavljeno, provodili su tokom oba praznična dana prvomajskih praznika, pojačane inspekcijske nadzore nad radom tržnih centara i većih trgovačkih lanaca s ciljem zaštite prava radnika na povećanu plaću za rad tokom praznika. Kontrolama je bilo obuhvaćeno 1997 radnika i 21 poslodavac u Kantonu Sarajevo.