Skip to main content
Please wait...

Služba za protokol i press - pojedinačni akti


Naslov Prilog
Izmjene i dopune Plana integriteta Službe za protokol i press KS Izmjene i dopune Plana integriteta Sluzbe za Protokol i press.pdf (339.87 KB)
Privremeni Plan javnih nabavki Službe za protokol i press KS za period 01.01-31.03.2023.godine privremeni_plan_jn_2023.pdf (188.44 KB)
Cetvrta izmjena Plana javnih nabavki-Služba za protokol i press 2022.god plana_jn_2022-_cetvrta_izmjena.pdf (198.48 KB)
Treca izmjena Plana javnih nabavki-Služba za protokol i press 2022.god plan_jn_2022-_treca_izmjena.pdf (188.07 KB)
Plan integriteta Službe za protokol i press KS plan_integriteta_sluzbe_za_protokol_i_press_ks.pdf (2.72 MB)
Prva izmjena Plana javnih nabavki za 2022.godinu prva_izmjena_plana_nabavki_2022.pdf (144.05 KB)
Plan javnih nabavki za 2022.godinu plan_javnih_nabavki_2022.pdf (254.64 KB)
Četrvta izmjena Plana nabavki Službe za protokol i press KS cetvrta_izmjena_plana_nabavki_2021.god_.pdf (156.06 KB)
Treća izmjena Plana nabavki Službe za protokol i press KS treca_izmjena_plana_nabavki_2021.god_.pdf (147.23 KB)
Druga izmjena Plana nabavki Službe za protokol i press KS druga_izmjena_plana_nabavki_sluzbe_za_protokol_i_press.pdf (154.64 KB)
Izmjena Plana nabavki za 2021.godinu izmjena_plana_nabavki_2021.godina.pdf (190.09 KB)
Plan nabavki Službe za protokol i press KS za 2021.godinu plan_nabavki_2021.godina.pdf (197.94 KB)
Ugovor o djelu-certificirani racunovođa za ovjeru Godišnjeg obračuna za 2020.godinu Službe za protokol i press KS ugovor_o_djelu_-_ameldina_delalic.pdf (91.83 KB)
Vodič za pristup informacijama Sluzbe za protokol i press vodic_za_pristup_informacijama_sluzbe_za_protokol_i_press_ks.pdf (169.77 KB) , zahtjev_za_pristup_informacijama_sluzbe_za_protokol_i_press_ks.pdf (32.79 KB) , index.pdf (50.04 KB)
Druga izmjena Plana javnih nabavki 2024.godina Druga izmjena Plana JN 2024.pdf (180.25 KB)
Prva izmjena Plana javnih nabavki 2024.god Plan JN 2024-Prva izmjena.pdf (191.66 KB)
Plan javnih nabavki za 2024.godinu Plan JN 2024.pdf (300.27 KB)
Druga izmjena Plana javnih nabavki 2023.godina Druga izmjena Plana javnih nabavki 2023..pdf (187.5 KB)
Prva izmjena Plana nabavki Službe za protokol i press KS za 2023.godinu Prva izmjena Plana javnih nabavki 2023.godina.pdf (215.18 KB)
Plan javnih nabavki Službe za protokol i press za 2023.godinu PLAN NABAVKI 2023.pdf (263.33 KB)