Skip to main content
Please wait...

Nihad Uk

Mandat i položaj

Premijer
Stranka
NS
Mandat
2022-2023
24.03.2023 - 15.11.2023

Biografija

Nihad Uk je rođen 1989. godine u Sarajevu. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, a potom magistrirao na Katedri za međunarodno javno pravo na istom fakultetu. Od 2016. do 2022. godine bio je vijećnik Naše stranke u Općinskom vijeću Centar Sarajevo, a ujedno je delegiran u Gradsko vijeće Grada Sarajeva. U augustu 2017. godine postaje Generalni sekretar Naše stranke na kojoj je funkciji i danas. Prije toga radio je u realnom sektoru. Na Općim izborima 2022. godine izabran je za zastupnika Naše stranke u Skupštini Kantona Sarajevo, a potom delegiran u Dom naroda Federacije Bosne i Hercegovine. Oženjen je i roditelj jedne djevojčice.