Kontakti

CENTRALA
Adresa:
Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1
Tel: +387(0)33 562-000

PREMIJER

Adem ZOLJ

Tel: +387(0)33 562-068

KABINET PREMIJERA
Adresa:
Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1
Tel: +387(0)33 562-068
Fax: +387(0)33 562-211

ŠEFICA KABINETA PREMIJERA

Lejla MUJKIĆ

Tel: +387(0)33 562-071

STRUČNA SLUŽBA VLADE
Adresa:
Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1

SEKRETAR VLADE

Tarik HUMAČKIĆ

Tel: +387(0)33 562-074

PRESS SLUŽBA
Adresa:
Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1

ŠEFICA PRESS SLUŽBE

Lamija BOJADŽIĆ

Tel: +387(0)33 562-065

Stručni savjetnik za informisanje

Vildana HANTALAŠEVIĆ

Tel: +387(0)33 562-050

Stručni savjetnik za informisanje

Mediha ŽUGIĆ

Tel: +387(0)33 562-238

Viši samostalni referent

Amela SOLAK-HODŽIĆ

Tel: +387(0)33 562-239
Fax: +387(0)33 562-239

STRUČNA SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE
Adresa:
Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1

NAČELNIK SLUŽBE

Fikret JAŠAREVIĆ dipl. ing. građ

Tel: +387(0)33 562-093

Šef odsjeka za ekonomske poslove

Sedin KOZADRA

Tel: +387(0)33 562-014

Šef odsjeka za personalne i pravne poslove

Đulesma MALAGIĆ

Tel: +387(0)33 562-014

URED ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I UPRAVLJANJE KVALITETOM
Adresa:
Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1

ŠEF UREDA

Dr. Erduan KAFEDŽIĆ

Tel: +387(0)33 562-217
Fax: +387(0)33 562-223

Faruk ŠAHBEGOVIĆ

Tel: +387(0)33 562-217
Fax: +387(0)33 562-223

Adisa AVDIĆ

Tel: +387(0)33/562-223
Fax: +387(0)33 562-223

Stručni savjetnik za saradnju sa nevladinim organizacijama

Azra ĐOZO

Tel: +387(0)33 562-204
Fax: +387(0)33 562-223

URED ZA ZAKONODAVSTVO
Adresa:
Sarajevo, Hamida Dizdara 1

SEKRETAR UREDA

Ahmed LJUBOVIĆ

Tel: +387(0)33 560-449

SLUŽBA PROTOKOLA
Adresa:
Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1

ŠEF SLUŽBE

Nenad MARILOVIĆ

Tel: +387(0)33 562-047