Skip to main content
Please wait...

Pojedinačni akti


Služba: Kabinet premijera
Naslov Prilog Služba
RJEŠENJE Preuzmi Kabinet premijera
Rješenje o uvećanju plate Preuzmi Kabinet premijera
Rješenje-Elma Kudić Preuzmi Kabinet premijera
Rješenje-Belma Barlov Preuzmi Kabinet premijera
NAlog o prekovremenom radu-Belma Barlov Preuzmi Kabinet premijera
Nalog o prekovremenom radu-Sanja Škuletić-Malagić Preuzmi Kabinet premijera
Nalog o prekovremenom radu-Nenad Marilović Preuzmi Kabinet premijera
Nalog o prekovremenom radu-Mersiha Šabaredžović-Klačar Preuzmi Kabinet premijera
Nalog o prekovremenom radu-Dino Šehović Preuzmi Kabinet premijera
Nalog o prekovremenom radu-Aida Zeković Preuzmi Kabinet premijera
Odluka za naknadu za prijevoz za decembar 2020 Preuzmi Kabinet premijera
Odluka za naknadu za prijevoz za novembar 2020 Preuzmi Kabinet premijera
Rješenje o prekovremnim satima Tarik Humačkić Juli2019 Preuzmi Kabinet premijera
Služba: Stručna služba za zajedničke poslove
Naslov Prilog Služba
Indeks registar informacija Preuzmi Stručna služba za zajedničke poslove
prekovremeni sati 03/23 Preuzmi Rješenje Stručna služba za zajedničke poslove
prekovremeni sati 04/23 Preuzmi Rješenje Stručna služba za zajedničke poslove
prekovremeni sati 02/23 Preuzmi Rješenje Stručna služba za zajedničke poslove
prekovremeni sati 01/23 Preuzmi Rješenje Stručna služba za zajedničke poslove
Služba: Stručna služba Vlade
Naslov Prilog Služba
Prekovremeni sati za april 2023. godine Preuzmi Rješenje Stručna služba Vlade
Služba: Ured za borbu protiv korupcje i upravljanje kvalitetom
Naslov Prilog Služba
Rješenje - Prekovremeni sati Preuzmi Rješenje Ured za borbu protiv korupcje i upravljanje kvalitetom