2. DA LI STE ZADOVOLJNI BRZINOM RJEŠAVANJA VAŠEG ZAHTJEVA?
3. DA LI STE SE RADI RJEŠAVANJA ISTOG ZAHTJEVA MORALI OBRAĆATI NADLEŽNOM ORGANU VIŠE PUTA?
4. DA LI VAM JE POZNATA MOGUĆNOST OBRAĆANJA UPRAVNOJ INSPEKCIJI U SLUČAJU „ŠUTNJE ADMINISTRACIJE“?
5. DA LI VAM UPOSLENICI - SLUŽBENICI DAJU DOVOLJNO JASNE I PRECIZNE UPUTE KAKO DA NAJLAKŠE I NAJBRŽE OSTVARITE SVOJA PRAVA?
6. DA LI STE ZADOVOLJNI ODNOSOM I PONAŠANJEM KOJE SLUŽBENICI ISKAZUJU U KOMUNIKACIJI SA VAMA?
7. KAKO OCJENJUJETE PRUŽENU USLUGU?
Ljubaznost
Stručnost
Kvalitet
Ažurnost