Skip to main content
Please wait...

Kabinet premijera - pojedinačni akti


Naslov Prilog
RJEŠENJE Preuzmi
Rješenje o uvećanju plate Preuzmi
Rješenje-Elma Kudić Preuzmi
Rješenje-Belma Barlov Preuzmi
NAlog o prekovremenom radu-Belma Barlov Preuzmi
Nalog o prekovremenom radu-Sanja Škuletić-Malagić Preuzmi
Nalog o prekovremenom radu-Mersiha Šabaredžović-Klačar Preuzmi
Nalog o prekovremenom radu-Dino Šehović Preuzmi
Nalog o prekovremenom radu-Aida Zeković Preuzmi
Odluka za naknadu za prijevoz za decembar 2020 Preuzmi
Odluka za naknadu za prijevoz za novembar 2020 Preuzmi
Rješenje o prekovremnim satima Tarik Humačkić Juli2019 Preuzmi
Rješenje o prekovremenim satima - Ibro Sporišević za mart 2024. Preuzmi
Rješenje o prekovremenim satima - Amra Šaljo za mart 2024. Preuzmi
Rješenje o prekovremenim satima- Alma Krznarić za mart 2024. Preuzmi
Rješenje o uvećanju plaće - Dalila Zečić za decembar 2023. Preuzmi
Rješenje o prekovremenim satima- Alma Krznarić za decembar 2023. Preuzmi
Rješenje o prekovremenim satima- Alma Krznarić za novembar 2023. Preuzmi
Rješenje o uvećanju plaće - Azra Koldžo za avgust 2023. Preuzmi
Rješenje o uvećanju plaće - Dalila Zečić za avgust 2023. Preuzmi