Vlada Kantona Sarajevo

Akti Kabineta premijera

Odluka
ODLUKA o plaćanju faktura Preuzmi
ODLUKU o odobravanju novčanih sredstava Preuzmi
ODLUKA o isplati regresa Preuzmi
ODLUKU o odobravanju novčanih sredstava Preuzmi
ODLUKU o odobravanju novčanih sredstava Preuzmi
ODLUKU o odobravanju novčanih sredstava Preuzmi

Organizacija Kabineta


Pravilnik
Pravilnik o postupku direktnog sporazuma Kabinet premijera KS Preuzmi
Pravilnik o radnim odnosima državnih službenika i namještenika Kabineta premijera KS Preuzmi
Pravilnik o radnim odnosima državnih službenika i namještenika Kabineta premijera KS Preuzmi
Pravilnik o plaćama i naknadama državnih službenika i namještenika Kabineta premijera KS Preuzmi
Pravilnik o unutrasnjoj organizaciji Kabineta premijera KS sa izmjenama Preuzmi
Pravilnik o sukobu interesa za uposlenike Kabineta premijera KS Preuzmi
Uredba
Uredba o osnivanju Kabineta premijera KS Preuzmi

Interni akti Kabineta


Odluka
Odluka prijevoz Juli Preuzmi
Odluka prijevoz Juni Preuzmi
Odluka o isplati novčanih sredstava Preuzmi
Odluka o isplati novčanih sredstava Preuzmi
Rješenje
Rješenje-Elma Kudić Preuzmi
Nalog za prekovremeni rad - Aida Zeković Preuzmi
Rješenje-Elma Kudić Preuzmi