Skip to main content
Please wait...

Zavodu za planiranje razvoja KS ministar Šteta predstavio plan saobraćajne infrastrukture

mirza.islamovic (24, May 2023)

Ministar saobraćaja Kantona Sarajevo Adnan Šteta, zajedno sa pomoćnicima Tarikom Bašovićem i Muamerom Kukanom i direktorom Direkcije za puteve KS Selmirom Kovačem, održao je sastanak s direktorom Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Farukom Muharemovićem i saradnicima. 

Tema sastanka je bio razvoj Sarajeva, kao i aktuelna priprema dokumenta Osnovna koncepcija novog Urbanističkog plana za urbano područje Sarajeva za period 2016-2036. godine.

Na sastanku su predstavnicima Zavoda predstavljeni planovi i aktivnosti Ministarstva u razvijanju saobraćajne infrastrukture. 

Poseban fokus stavljen je na razvoj i izgradnju novih saobraćajnica, kao i proširenja tramvajske pruge. 

Također, predložene su i lokacije za terminale javnog prevoza i sistema PARK&RIDE u prigradskim, ali i lokacije garaža u gradskim općinama. 

Neki od projekata su također vertikalni transport, kao i uvezivanje željezničke i tramvajske pruge. 

Ministarstvo saobraćaja će u narednom periodu dostaviti Zavodu sve potrebno, kako bi se mogle realizovati sve aktivnosti potrebne za planiranje.