Skip to main content
Please wait...

Nastavak aktivnosti na izradi Strategije demografskog razvoja Kantona Sarajevo

lamija.bojadzic (24, May 2023)

Strategija demografskog razvoja Kantona Sarajevo bila je tema sastanka ministrice za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo Ende Pavić Pečenković s članovima Projektnog tima Vlade KS za izradu ove strategije, na čelu sa prof.dr. Harisom Gekićem.

Profesor Gekić je upoznao ministricu Pavić Pečenković sa do sada realizovanim aktivnostima, određenim problemima u radu ovoga tima, kao i o budućim aktivnostima na izradi ovoga strateškog dokumenta.

Svi prisutni su se saglasili da je osnovni cilj izrade Strategije demografskog razvoja KS postizanje pozitivnog demografskog trenda u Kantonu Sarajevo, kroz identifikovanje aktivnosti koje će biti usmjerene ka postizanju željenog rezultata.

Ministrica Pavić Pečenković je podržala nastavak aktivnosti Projektnog tima.

“Izradu Strategije demografskog razvoja u Kantonu Sarajevo i usvajanje ovog strateškog dokumenta smatram izuzetno važnim korakom u planiranju i kreiranju politika koje su od značaja za građane Kantona Sarajevo. Projektni tim će i dalje imati našu podršku kako bi zajednički dobili dokument koji će na strateški način promišljati i usmjeravati naša djelovanja, te pomoći u djelovanju svih segmenata društva u ovoj izuzetno osjetljivoj i značajnoj oblasti našeg razvoja”, poručila je ministrica Pavić Pečenković.