Skip to main content
Please wait...

MUP KS intenzivno radi na iznalaženju zakonskog rješenja za upotrebu testova na droge u saobraćaju

azra.djozo (14, May 2024)

Ministar unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo Admir Katica je, posredstvom Tima za nadzor nad provedbom Strategije i Akcionog plana za sprečavanje i suzbijanje zloupotrebe opojnih droga u Kantonu Sarajevo, zatražio od Instituta za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine da se upotreba testova za indikaciju prisustva narkotika u krvi što prije definiše podzakonskim aktima.

Primarni cilj je spriječiti da osobe pod uticajem narkotika upravljaju motornim vozilima i prevenirati izazivanje saobraćajnih nesreća, koje sve češće završavaju sa najtežim posljedicama, pa i smrtnim ishodima. Primjenom testova za indikaciju prisustva narkotika u krvi, uz adekvatne zakonske i podzakonske akte, policija bi dobila mogućnost da vrši testiranje vozača u saobraćaju, te ukoliko testovi potvrde prisustvo narkotika, iste automatski isključuje iz saobraćaja.

U ime Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, Tim za nadzor nad provedbom Strategije sprečavanje zloupotrebe droga u KS, održao je sastanak s predstavnicima Instituta za mjeriteljstvo BiH, kao i Zavoda za mjeriteljstvo Federacije BiH s ciljem razmjene informacija i iskustava, te utvrđivanja smjernica za donošenje neophodnih propisa za nabavku i korištenje mjerila kojima se utvrđuje prisustvo opojnih droga u organizmu. Na sastanku je izražena maksimalna spremnost na saradnju, te su predočeni rezultati svih istraživanja i saznanja koji su prikupljeni o ovoj problematici u zemljama regiona, ali i šire.

Istaknuto je da je ključno koristiti kvalitetne testove s maksimalnom pouzdanošću koji će biti korišteni i deponovani na ispravan način, te biti redovno servisirani kod ovlaštenih servisera. Istovremeno, podzakonskim aktima potrebno je osigurati da upotreba testova, kao i rezultati koje pokažu, budu zakonit dokaz za buduće postupke koji će se voditi. Primjera radi, zbog nedostatka zakonske regulative, policijski službenici bh. entiteta Republika Srpska svojevremeno nisu mogli koristiti testove ukoliko vozač to odbije, što je često onemogućavalo provodivost postupka, te se naknadno moralo pristupiti izmjeni zakonske regulative u tom entitetu.

Na sastanku je zaključeno da će MUP Kantona Sarajevo uspostaviti kontakt i sa Agencijom za lijekove i medicinska sredstva BiH s ciljem utvrđivanja postojećih uređaja na listi medicinske opreme koji su odobreni za korištenje u ovu svrhu, kao i da se u slučaju eventualne potrebe izvrši dopuna Liste medicinskih sredstava za koje su izdate potvrde o upisu u Registar medicinskih sredstava. Tim za nadzor predložit će MUP-u KS izradu pravilnika o načinu upotrebe testova i kojim će jasno biti definisano kakvi testovi se mogu koristiti, koje performanse trebaju imati, način upotrebe, edukacija policijskih službenika, servisiranje mjerila, održavanje i drugo, a Institut za mjeriteljstvo BiH učestvovat će u njegovoj izradi sa stručnog i naučnog stanovišta.

Kako je istaknuto tokom sastanka, MUP KS prvi je sigurnosni organ u BiH koji se obratio Institutu za mjeriteljstvo BiH zahtjevom da se zakonskim putem omogući upotreba ovih testova, što je jedini ispravan put da njihova primjena i rezultati koje pokažu budu održivi pred zakonom.