Skip to main content
Please wait...

Obilazak radova na utopljavanju vrtića "Mašnica", Treće gimnazije i Filozofskog fakulteta

mirza.islamovic (14, May 2024)

Premijer Kantona Sarajevo Nihad Uk, ministar komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Bojan Bošnjak, ministrica za odgoj i obrazovanje KS Naida Hota-Muminović i ministrica za nauku visoko obrazovanje i mlade KS Adna Mesihović obišli su juče radove na objektima vrtića "Mašnica", Treće gimnazije i Filozofskog fakulteta, na kojima se implementira projekt "Energijska efikasnost u javnim objektima Kantona Sarajevo".

Navedeni projekt implementira Vlada Kantona Sarajevo putem Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša od 2019. godine, u saradnji sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD).

Projekt se finansira iz sredstava EBRD-a u ukupnom iznosu od 10 miliona EUR-a, od čega su kreditna sredstva u iznosu od osam miliona EUR-a, a dva miliona EUR-a investicioni grant. Pored kreditnih i grant sredstava, EBRD-e je obezbijedio i dodatni grant u iznosu od 1.130.000 EUR-a za pružanje tehničke pomoći u realizaciji projekta. Ova sredstva planirana su da se utroše isključivo u provođenje mjera energijske efikasnosti do 40 odabranih javnih objekata iz oblasti obrazovanja i zdravstva, a koji se nalaze na listi javnih objekata koju je usvojila Vlada Kantona Sarajevo. Naši najmlađi sugrađani, đaci i studenti, kao i njihovi nastavnici i profesori, uskoro će boraviti i raditi u boljim uslovima.

Radovi na objektu vrtića "Mašnica", Trećoj gimnaziji i Filozofskom fakultetu obuhvataju energetske mjere, mašinske i elektroinstalacije, a vrijednost radova iznosi 1.326.159,21 EUR-a.

U okviru prve faze, mjere energijske efikasnosti provedene su na tri objekta Javne ustanove "Studentski centar", tri vrtića, jednom domu zdravlja, šest osnovnih škola i dvije srednje škole. 

Početkom marta započela je druga faza kojom je obuhvaćeno 17 objekata, od toga dva vrtića, 11 osnovnih škola, jedan dom zdravlja, dvije srednje škole i jedan fakultet.

U pripremi je treća faza projekta koja će obuhvatiti još najmanje osam objekata. Objekti u završnoj fazi energijske efikasnosti, valorizirani su kao kulturno dobro od strane Kantonalnog zavoda za zaštitu kulturno - historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo. Obuhvaćen je jedan vrtić, četir srednje škole i tri fakulteta.

Završetak realizacije projekta je planiran za decembar 2024. godine.