Skip to main content
Please wait...

BH TELECOM PREPOZNAO RAD MINISTARSTVA ZA NAUKU, VISOKO OBRAZOVANJE I MLADE: ZAINTERESOVANI DA PODRŽE PROGRAME I AKTIVNOSTI ZA POBOLJŠANJE STANDARDA STUDENATA I MLADIH U KS

mediha.zugic (15, May 2024)

Kompanija BH Telecom iskazala je interes da podrži programe i aktivnosti Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo koje je resorna ministrica, prof.dr. Adna Mesihović prezentirala na sastanku s direktorom Direkcije Sarajevo BH Telecoma Edinom Kapom, a odnose se na poboljšanje standarda studenata i mladih u Kantonu Sarajevo.

Fokus razgovora bio je na uspostavljanju saradnje kompanije iz javnog sektora koja ostvaruje značajne poslovne rezultate i Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS.

Razgovarano je i o potrebi inoviranja studijskih programa, u digitalnoj eri, koji su potrebni ovoj grani privrede, kako bi održali barem jednaku tržišnu poziciju u odnosu na konkurenciju.

Ministrica Mesihović je predstavila i različite modalitete i mogućnosti saradnje u inkluzivnim programima, kao i uslugama koje bi BH Telecom mogao pružiti studentima na osnovu studentskih kartica.

Razgovor je završen iskazanom spremnošću da se razmotre prijedlozi za buduću saradnju kako bi se obrazovnom sektoru, a posebno studentima i mladima omogućili što bolji uslovi za rad, što je dio nastojanja da se unaprijedi kvalitet života mladih ljudi u Kantonu Sarajevo.