Skip to main content
Please wait...

Propisi službi


Naslov Prilog
Zakon o organizaciji organa uprave u Federacji Bosne i Hercegovine Preuzmi Stručna služba Vlade
Zakon o organizaciji organa uprave u Federacji Bosne i Hercegovine Preuzmi Stručna služba Vlade
Zakon o organizaciji organa uprave u Federacji Bosne i Hercegovine Preuzmi Stručna služba Vlade
Zakon o organizaciji organa uprave u Federacji Bosne i Hercegovine Preuzmi Stručna služba Vlade
Zakon o organizaciji organa uprave u Federacji Bosne i Hercegovine Preuzmi Stručna služba Vlade
Zakon o organizaciji organa uprave u Federacji Bosne i Hercegovine Preuzmi Stručna služba Vlade
Zakon o organizaciji organa uprave u Federacji Bosne i Hercegovine Preuzmi Stručna služba Vlade
Zakon o organizaciji organa uprave u Federacji Bosne i Hercegovine Preuzmi Stručna služba Vlade
Zakon o organizaciji organa uprave u Federacji Bosne i Hercegovine Preuzmi Stručna služba Vlade
Zakon
Naslov Prilog
Zakon o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine Preuzmi, Preuzmi, Preuzmi, Preuzmi, Preuzmi, Preuzmi, Preuzmi, Preuzmi Zakon Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom
zakon o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH Preuzmi Zakon Stručna služba Vlade
Zakon o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine Preuzmi, Preuzmi, Preuzmi, Preuzmi Zakon Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom
Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine Preuzmi Zakon Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom
Krivični zakon Federacije Bosne i Hercegovine Preuzmi, Preuzmi, Preuzmi, Preuzmi, Preuzmi, Preuzmi, Preuzmi, Preuzmi, Preuzmi, Preuzmi, Preuzmi Zakon Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom
Zakon o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine Preuzmi, Preuzmi, Preuzmi, Preuzmi, Preuzmi, Preuzmi, Preuzmi, Preuzmi, Preuzmi, Preuzmi, Preuzmi, Preuzmi Zakon Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom
Zakon o državnoj službi u Kantonu Sarajevo Preuzmi Zakon Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom
Krivični zakon Federacije Bosne i Hercegovine Preuzmi, Preuzmi, Preuzmi, Preuzmi, Preuzmi, Preuzmi, Preuzmi, Preuzmi, Preuzmi, Preuzmi, Preuzmi Zakon Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom
Zakon o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine Preuzmi, Preuzmi Zakon Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom
Zakon o radu u Federaciji BiH Preuzmi Zakon Stručna služba Vlade
Zakon o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine Preuzmi, Preuzmi, Preuzmi, Preuzmi Zakon Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom