Skip to main content
Please wait...

Na prijedlog Ministarstva kulture i sporta: Vlada KS dala saglasnost za nova upošljavanja u javne ustanove kulture

lamija.bojadzic (26, May 2023)

Vlada Kantona Sarajevo je, na prijedlog Ministarstva kulture i sporta, na jučerašnjoj sjednici dala saglasnost određenim javnim ustanovama kulture da izvrše prijem u radni odnos devet radnika na neodređeno i određeno vrijeme.

Od toga, planirano je da se u JU Kamerni teatar 55 popune tri upražnjena radna mjesta, dva na neodređeno i jedno na određeno vrijeme, dok je za JU MES – Međunarodni teatarski festival – Scena MESS data saglasnost za popunjavanje jednog radnog mjesta na neodređeno vrijeme. JU Sarajevska filharmonija odobrena su dva radna mjesta na određeno vrijeme, a u JU Narodno pozorište Sarajevo dva radna mjesta na neodređeno vrijeme. 
Kantonalnom zavodu za zaštitu kulturno-historijskog naslijeđa i prirodnog naslijeđa također je data saglasnost za popunu jednog radnog mjesta.

Posljednjim upošljavanjima ispunit će se zahtjevi za optimalnom popunjenošću nedostajućih kadrova u javnim ustanovama kulture, te na ovaj način menadžmentima ustanova omogućit će bolju organizaciju posla u narednom periodu i njihov kvalitetniji rad.

Ministar kulture i sporta Kenan Magoda je, ovom prilikom, naglasio kako je uloga kulturnih ustanova od izuzetnog značaja, jer jača odnos građana prema kulturi  i doprinosi savjesnom oblikovanju svakog pojedinca, kao i njegovoj socijalnoj integraciji u društvenu sredinu.

“Vlada KS želi na sistemski i zakonit način riješiti zapošljavanje kadra u javne ustanove kulture. Odlukom o popunjavanju dodatnih radnih mjesta zasigurno će se poboljšati njihov rad, što donosi i kvalitetnije programe iz oblasti kulture i umjetnosti za sve građane i posjetioce našeg grada”, izjavio je ministar Magoda.

Od početka ove godine, aktima Vlade KS data je saglasnost na zapošljavanje ukupno 24 uposlenika u pet ustanova kulture u Kantonu Sarajevo, na neodređeno i određeno vrijeme.