Skip to main content
Please wait...

MUP KS: Radno-konsultativni sastanak s predstavnicima Sindikata policije KS

mediha.zugic (21, May 2024)

Održan je još jedan radno-konsultativni sastanak ministra unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo Admira Katice s predstavnicima Sindikata policije KS na kojem su razmotrene brojne aktuelne teme. 

Predstavnici Sindikata policije KS, predvođeni predsjednikom Saimom Smajlovićem, najavili su obilježavanje 26. godišnjice Sindikata policije KS, 01.juna 2024. godine, te sportske igre koje će se održati u okviru obilježavanja ove godišnjice.

U nastavku sastanka načelno je postignut dogovor oko sugestija koje je Sindikat policije KS iznio na Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radnim odnosima državnih službenika i namještenika MUP-a Kantona Sarajevo i Uprave policije, a o čemu će se Sindikat i pismeno očitovati.

Jedna od tema bila je i inicijativa zastupnice u Skupštini Kantona Sarajevo Arijane Memić o uvođenju menzi za policijske službenike. Zajednički stav je da će se po pitanju ove inicijative odlučiti u skladu sa Zakonom o radu i Kolektivnim ugovorom za policijske službenike, vodeći računa o pravima policijskih službenika, a cijeneći inicijativu kao nastojanje za unapređenje rada policije u interesu građana.

Sastanku s članovima Sindikata policijskih službenika KS prisustvovao je i policijski komesar Fatmir Hajdarević.