Skip to main content
Please wait...

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS podržalo uklanjanje arhitektonskih barijera na Mašinskom fakultetu

mediha.zugic (21, May 2024)

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, na čelu s ministricom Endom Pavić-Pečenković, podržalo je projekt uklanjanja arhitektonskih barijera na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Mašinski fakultet je u svom zahtjevu istakao potrebu za investicijom od približno 55.000 KM za uklanjanje arhitektonskih barijera, a uz podršku Ministarstva, ovaj projekt će omogućiti osobama sa invaliditetom neometan pristup svim dijelovima fakulteta, čime će se stvoriti inkluzivnije obrazovno okruženje.

Ministrica Enda Pavić-Pečenković je prilikom potpisivanja preraspodjele sredstava naglasila važnost ovog projekta.

"Omogućavanje jednakog pristupa obrazovnim ustanovama za sve građane, a posebno za osobe sa invaliditetom, jedan je od ključnih prioriteta našeg ministarstva. Ova investicija ne samo da će omogućiti lakši pristup učionicama i kabinetima, već će i značajno poboljšati kvalitet obrazovanja i života naših studenata", izjavila je ministrica Pavić Pečenković.

Podsjetila je i da je Ministarstvo s preraspodjelom ovih sredstava osiguralo da svi planirani projekti budu realizovani, uključujući ovaj važni projekt na Mašinskom fakultetu.

"Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS ostaje posvećeno unapređenju uslova za sve građane Kantona Sarajevo. Ovaj projekt je samo jedan od mnogih koraka koje poduzimamo kako bismo osigurali ravnopravnost i inkluziju u našem društvu", navela je ministrica Pavić-Pečenković.

Današnjem potpisivanju, osim ministrice i dekana Mašinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, prof.dr. Harisa Lulića, prisustvovala je i ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS, prof.dr. Adna Mesihović.