Skip to main content
Please wait...

KS: Korak bliže ka javnoj upravi bez papira

mediha.zugic (14, May 2024)

Kanton Sarajevo nastavlja s procesom digitalizacije javne uprave.

Nakon što su članovi Vlade KS nabavili kvalifikovane elektronske potpise, krajem protekle sedmice je Ministarstvo pravde i uprave KS organiziralo sastanak s ostalim rukovodiocima, sekretarima i ovlaštenim potpisnicima u kantonalnim ministarstavima, upravama, upravnim organizacijama, zavodima i drugim kantonalnim institucijama s ciljem da se i za njih nabave elektronski potpisi.  Time se stvara još jedna pretpostavka za funkcionisanje interne međuinstitucionalne komunikacije u organima uprave Kantona Sarajevo, po paperless principu.

“Pošto veći broj kantonalnih institucija već upotrebljava DMS i elektronsku pisarnu, ne postoje pravne smetnje za prelazak na isljučivo elektronsku komunikaciju gdje god je to moguće, ali je potrebno mijenjati navike i dosadašnji način rada. Prepoznate su prednosti koje bi ovakvo poslovanje donijelo u pogledu efikasnosti javne uprave, te iskazana podrška digitalnoj transformaciji javne uprave od predstavnika institucija. Sastanak je protekao u pozitivnoj diskusiji i dogovoren je niz narednih koraka u ovom procesu”, naveli su iz Ministarstva pravde i uprave KS.