Skip to main content
Please wait...

Predsjedavajući Okerić: OSCE je važan partner Skupštini i Vladi KS u brojnim reformskim procesima

lamija.bojadzic (14, May 2024)

Dosadašnja dobra saradnja i pravci daljeg povezivanja bile su teme današnjeg sastanka predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo Elvedina Okerića s predstavnicama delegacije OSCE-a u BiH Larisom Kukurić i Samrom Ramić.

Fokus interesovanja OSCE-ovog puta bio je na implementaciji kurikularne reforme u Kantonu Sarajevo koja, kako je naglašeno, ima podršku OSCE-a, uz njihovu kontinuiranu saradnju s Ministarstvom za odgoj i obrazovanje KS u tom procesu.

Kako je to i ovoga puta naglasio predsjedavajući Okerić, opredjeljenje Skupštine i Vlade  KS za unapređenje svih  obrazovnih procesa vidljivo je i kroz značajna izdvajanja koja su prepoznata u Budžetu KS.

"Rezultate takvog pristupa najbolje vidimo na terenu. Učenici su dobili besplatne udžbenike, prosvjetnim radnicima su povećane plate. Nadareni učenici, kao i učenici s poteškoćama u razvoju imaju podršku koja se kontinuirano unaprijeđuje, u skladu s njihovim potrebama i zaslugama, obezbijeđene su brojne linije stipendiranja i podrške kao i druge beneficije. Rekonstruišu se stare škole, prave nove, oprema se prostor za vannastavne aktivnosti, odmor, rekreaciju, opremaju se kabineti neophodnom opremom za kvalitetniji rad učenika i nastavnika. Sektor obrazovanja je i u našem fokusu, kao i reforme koje prema planiranoj dinamici implementiramo", osvrnuo se ovom prilikom predsjedavajući Okerić.

Na sastanku  je bilo riječi i o brojnim drugim temama, o radu Skupštine KS, donošenju novog poslovnika o njenom radu, Etičkom kodeksu, sektoru sigurnosti, socijalnoj politici, lakšem uključivanju KS u procese javno-privatnog partnerstva, korištenje EU fondova, borbi protiv korupcije...

„OSCE je prepoznao Kanton Sarajevo kao pravi primjer u institucionalnoj borbi protiv korupcije te poželjan koncept i za druge kantone i više nivoe vlasti. Kao i u brojnim drugim procesima, Kanton Sarajevo želi da njegove dobre prakse budu od koristi i drugima, jer kao glavni grad i administrativni centar države, može i želi da bude lider i u reformskim procesima u drugim oblastima“, poručeno je s današnjeg sastanka.