Skip to main content
Please wait...

Nastavak 15. sjednice Skupštine Kantona Sarajevo – poziv medijima

Obavještavamo Vas da će se I nastavak 15. radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo, održati u PETAK, 26.04.2024.godine, u sali Općine Centar Sarajevo, ul. Miss Irbina br. 1/I, s početkom u 09:00 sati.

Preostale tačke Dnevnog reda:

 1. Prijedlog odluke o pristupanju izradi Prostornog plana Kantona Sarajevo za period od 20 godina;
 2. Prijedlog zakona o privremenom preuzimanju sufinansiranja institucija kulture i obrazovanja čiji je  osnivač Bosna i Hercegovina-hitni postupak;
 3. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo;
 4. Nacrt zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Kantona Sarajevo;
 5. Nacrt zakona o elektronskom upravljanju u Kantonu Sarajevo;
 6. Prijedlog odluke o usvajanju Plana preseljenja radi realizacije Projekta „Izgradnja Tramvajske pruge Ilidža-Hrasnica”;
 7. Prijedlog odluke o davanju naziva novom mostu na području Općine Stari Grad Sarajevo;
 8. Prijedlozi odluka o davanju saglasnosti na Programe rada Javnih ustanova iz oblasti kulture za 2024. godinu:

a) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove Narodno pozorište Sarajevo sa finansijskim planom za 2024. godinu;

b) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove Pozorište mladih Sarajevo sa finansijskim planom za 2024. godinu;

c) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove “MES – Međunarodni teatarski festival – Scena MESS” sa finansijskim planom za 2024. godinu;

d) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove Sarajevska filharmonija sa finansijskim planom za 2024. godinu;

e) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove Muzej Sarajeva sa finansijskim planom za 2024. godinu;

f) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove Kamerni teatar 55, Sarajevo, sa finansijskim planom za 2024. godinu;

g) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove Kantonalni zavod za zaštitukulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo  sa finansijskim planom za 2024. godinu;

h) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove   Sarajevski ratni teatar – SARTR, sa finansijskim planom za 2024. godinu;

i) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove Biblioteka Sarajeva, sa finansijskim planom za 2024. godinu;

j) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove Historijski arhiv Sarajevo, sa finansijskim planom za 2024. godinu;

k) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove Muzej “Alija Izetbegović”, Sarajevo, sa finansijskim planom za 2024. godinu;

l) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo, sa finansijskim planom za 2024. godinu;

m) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove “Collegium artisticum”, Sarajevo, sa finansijskim planom za 2024. godinu;

 1. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na prijedlog Ugovora o prenosu prava vlasništva bez protučinidbe na nekretnini označenoj kao k.č. 3104, STRIŽEVAC, upisanoj u zk. ul. br. 85 KO PRESJENICA, ukupne površine 6009 m2, od čega pomoćna zgrada u privredi 5 površine 100 m2, pomoćna zgrada u privredi 8 površine 3 m2, pomoćna zgrada u privredi 6 površine 44 m2, pomoćna zgrada u privredi 4 površine 94 m2, pomoćna zgrada u privredi 3 površine 27 m2, poslovna zgrada u privredi 2 površine 203 m2, poslovna zgrada u privredi 1 površine 719 m2, dvorište 0 površine 4803 m2, pomoćna zgrada u privredi 7 površine 16 m2, između ugovornih strana FAMOS d.d. Sarajevo kao Prenosioca i Kantona Sarajevo kao Sticaoca;
 2. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja za 2024. godinu;
 3. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Javne ustanove „Centar za napredne tehnologije u Sarajevu“;
 4. Prijedlog odluke o donošenju Strategije ograničenja korištenja uglja i ostalog čvrstog goriva u Kantonu Sarajevo za period 2023. – 2033. godine.

 

Materijali su dostupni na WEB stranici: http://skupstina.ks.gov.ba/

 

Molimo Vas da planirate dolazak Vašeg novinara i ekipe.

 

Srdačan pozdrav,

 

Služba za protokol i press KS