Skip to main content
Please wait...

Potpisivanje ugovora za sufinansiranje naučnoistraživačkih/umjetničkoistraživačkih i istraživačkorazvojnih projekata i programa iz Budžeta KS za 2023. godinu-poziv medijima

Poštovane kolegice i kolege,

obavještavamo vas da će sutra /utorak/, 19. septembra 2023. godine, s početkom u 12:00 sati, na Akademiji nauka i umjetnosti BiH (Bistrik 7), biti upriličeno potpisivanje ugovora za sufinansiranje naučnoistraživačkih/umjetničkoistraživačkih i istraživačkorazvojnih projekata i programa iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2023. godinu.

Ugovore će potpisati ministar za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo Pavle Krstić s ovlaštenim predstavnicima projekata koji će biti sufinansirani, dok će ovom događaju biti prisutan i premijer Kantona Sarajevo Nihad Uk, te drugi ministri u Vladi KS.

Biće sufinansirani projekti i programi koji su od posebnog interesa za Kanton Sarajevo, kao i projekti čiji su nosioci mladi istraživači, te uvođenje programa/modula/ cikličnih i necikličnih programa na stranim jezicima/digitalni portali, inovativni materijali koji promovišu dostignuća BiH u nauci i umjetnosti (internacionalizacija bez papira, greening).

Sufinanasiranjem su, između ostalog, obuhvaćeni i troškovi tehničke izrade i odbrane doktorske disertacije na Univerzitetu u Sarajevu, troškovi objavljivanja naučnih članaka, programi jačanja kapaciteta za apliciranje na istraživačke EU fondove, potom izdavanja knjiga/monografija, učešća na konferencijama, izdavanja i indeksiranja časopisa, organizacije konferencija…

Molimo da planirate dolazak vašeg novinara i ekipe.

Služba za protokol i press KS.