Skip to main content
Please wait...

Dnevni red 26. sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 36/14 - Novi prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 23/23)

SAZIVAM 

26. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak 14.09.2023. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/1 sa početkom u 10,00 sati.

Za sjednicu predlažem

DNEVNI RED

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 16., 17., 18. i 19. sjednice Vlade Kantona Sarajevo, u skladu sa članom 26. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 23/23).

Iz nadležnosti Skupštine

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

2. Prijedlog Zaključka kojim se utvrđuje prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo i Direkciji za puteve Kantona Sarajevo za zaključenje Ugovora o kupoprodaji nekretnine između Kantona Sarajevo-Ministarstvo saobraćaja-Direkcija za puteve i Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo sa jedne strane i Durić Sadika, sa druge strane

Izvjestilac: direktorica Barlov Belma

3.  Prijedlog Zaključka kojim se utvrđuje prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo i Direkciji za puteve Kantona Sarajevo za zaključenje Ugovora o kupoprodaji nekretnine između Kantona Sarajevo-Ministarstvo saobraćaja-Direkcija za puteve i Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo sa jedne strane i Bajrić Elme, sa druge strane

Izvjestilac: direktorica Barlov Belma

4. Prijedlog Zaključka kojim se utvrđuje prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo i Direkciji za puteve Kantona Sarajevo za zaključenje Ugovora o kupoprodaji nekretnine između Kantona Sarajevo-Ministarstvo saobraćaja-Direkcija za puteve i Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo sa jedne strane i Durić Kemala i Durić Aide, sa druge strane

Izvjestilac: direktorica Barlov Belma

5. Prijedlog Zaključka kojim se utvrđuje prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo i Direkciji za puteve Kantona Sarajevo za zaključenje Ugovora o kupoprodaji nekretnine između Kanton Sarajevo-Ministarstvo saobraćaja-Direkcija za puteve i Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo sa jedne strane i Demirović Suada, sa druge strane Izvjestilac: direktorica Barlov Belma

6. Prijedlog Zaključka kojim se utvrđuje prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo i Direkciji za puteve Kantona Sarajevo za zaključenje Ugovora o kupoprodaji nekretnine između Kanton Sarajevo-Ministarstvo saobraćaja-Direkcija za puteve i Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo sa jedne strane i Kadrić Seada sa druge strane

Izvjestilac: direktorica Barlov Belma

7. Prijedlog Zaključka kojom se prihvata Studija o zdravstvenom stanju stanovništva, odrednice zdravlja i zdravstvena zaštita u Kantonu Sarajevo u 2022. godini

Izvjestilac: ministar Haris Vranić

Iz nadležnosti Vlade

8. Prijedlog Odluke o usvajanju izmjena Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućih i kapitalnih transfera utvrđenih Budžetom Kantona Sarajevo za 2023. godinu Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo

Izvjestilac: ministar Haris Vranić

9. Prijedlog Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele tekućih transfera utvrđenih Budžetom Kantona Sarajevo Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo za 2023. godinu

Izvjestilac: ministar Kenan Magoda

10. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za sufinansiranje projekata izgradnje objekta za odmor i rekreaciju "Dom Borije"

Izvjestilac: ministar Omer Osmanović

11. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Ministarstvu za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo za finansiranje programa Omladinskog PR Tima Kantona Sarajevo za potrebe izrade Strategije prema mladima Kantona Sarajevo za 2024. - 2028. godinu

Izvjestilac: ministar Pavle Krstić

12. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti ministrici za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo za zaključivanje ugovora o dodjeli sredstava iz Budžeta Kantona Sarajevo Udruženju ,,Informatičke olimpijade u Bosni i Hercegovini“, za sufinansiranje troškova putovanja takmičara, vođe puta i zamjenika vođe puta sa područja Kantona Sarajevo, radi učešća na Evropskoj juniorskoj olimpijadi iz Informatike – EJOI 2023 u gradu Kutaisi (Gruzija)

Izvjestilac: ministrica Hota-Muminović Naida

13. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o donošenju Plana upravljanja Spomenikom prirode ''Vrelo Bosne"

Izvjestilac: ministar Almir Bečarević

14. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o donošenju Plana upravljanja Zaštićenim pejzažem ''Bijambare''

Izvjestilac: ministar Almir Bečarević

15. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o donošenju Plana upravljanja Zaštićenim pejzažem „Trebević“

Izvjestilac: ministar Almir Bečarević

16. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za izmjenu Uputstva o primjeni Uredbe o subvencioniranju troškova prevoza u javnom gradskom saobraćaju na području Kantona Sarajevo

Izvjestilac: ministar Adnan Šteta

17. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Ministarstvu saobraćaja Kantona Sarajevo da odobri rezervaciju parking mjesta po zahtjevu Kantonalnog poreznog ureda Sarajevo

Izvjestilac: ministar Adnan Šteta

18. Prijedlog Odluke o imenovanju predsjednika i članova Komisije za izbor i imenovanje na upražnjene pozicije predsjednika i članova u školskim odborima osnovnih škola kao javnih ustanova na području Kantona Sarajevo

Izvjestilac: ministrica Hota-Muminović Naida

19. Prijedlog Odluke kojom se prihvata molba Udruženja za promociju sporta ''Simposar'' za sponzorstvo manifestacije 12. međunarodni sportski simpozij ''Simposar'' Sarajevo

Izvjestilac: šefica Kabineta Azra Koldžo

20.  Prijedlog Odluke kojom se prihvata molba za podršku rada Udruženja za podršku porodicama sa djecom i osobama sa poteškoćama u razvoju ''Colibri''

Izvjestilac: šefica Kabineta Azra Koldžo

21. Prijedlog Odluke kojim se prihvata molba Udruženja žrtava i svjedoka genocida za podršku u sufinansiranju Međunarodne konferencije ''30. godina od osnivanja MKSJ-a, naslijeđe i trenutni izazovi''

Izvjestilac: šefica Kabineta Azra Koldžo

22. Prijedlog Odluke kojom se odobrava isplata naknade članovima Radnog tijela za pripremu i koordinaciju izrade projekta “Analiza i mapiranje potrebne saobraćajne i ostale komunalne infrastrukture i javnih usluga (zdravstvo, obrazovanje, kultura, sport) u ruralnim područjima Kantona Sarajevo“

Izvjestilac: direktor Faruk Muharemović

23. Prijedlog Odluke kojom se odobrava isplata naknade članovima Radnog tijela za pripremu i koordinaciju izrade strateškog projekta „Pravilnik urbanog planiranja - Studija za formiranje Urbanističkog pravilnika“

Izvjestilac: direktor Faruk Muharemović

24. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Kantonalnom javnom komunalnom preduzeću "PARK" d.o.o. Sarajevo za raspisivanje javnog konkursa/oglasa za prijem u radni odnos jednog izvršioca na neodređeno vrijeme

Izvjestilac: ministar Almir Bečarević

25. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Kantonalnom javnom preduzeću ”ZOI '84” OCS d.o.o. za prijem pet (5) radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme 

Izvjestilac: ministar Zlatko Mijatović

26. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Javnoj ustanovi „Narodno pozorište“, Sarajevo za popunu jednog (1) upražnjenog radnog mjesta na neodređeno vrijeme

Izvjestilac: ministar Kenan Magoda

27. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo za popunu upražnjenog radnog mjesta na neodređeno vrijeme

Izvjestilac: direktorica Barlov Belma

28. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za popunu upražnjenog radnog mjesta u Uredu za zakonodavstvo Vlade Kantona Sarajevo

Izvjestilac: po ovlaštenju šef Ureda Adis Bisić

29. Prijedlog Rješenja o razrješenju vršioca dužnosti člana Upravnog odbora Javne ustanove „Collegium artisticum“, Sarajevo i prijedlog Rješenja o imenovanju vršioca dužnosti člana Upravnog odbora Javne ustanove „Collegium artisticum“, Sarajevo

Izvjestilac: ministar Kenan Magoda

30. Prijedlog Rješenja o razrješenju vršioca dužnosti predsjednika Upravnog odbora Javne ustanove „Collegium artisticum“, Sarajevo i prijedlog Rješenja o imenovanju vršioca dužnosti predsjednika Upravnog odbora Javne ustanove „Collegium artisticum“, Sarajevo

Izvjestilac: ministar Kenan Magoda

31. Prijedlog Rješenja o imenovanju Tima za izradu Akcionog plana za prevenciju maloljetničkog prijestupništva i rad sa maloljetnicima u kontaktu sa pravosudnim sistemom u Kantonu Sarajevo od 2023. do 2025. godine

Izvjestilac: ministrica Pavić Pečenković Enda

32. Izvještaj o planiranim i realiziranim aktivnostima za period 28.03.2023. – 26.04.2023. godine broj: 02/01-45-47500-18/22 Tijela za pripremu i koordinaciju projekata u okviru Misije Net Zero Cities

Izvjestilac: predsjedavajuća Radnog tijela Zečić Dalila

33. Izvještaj o radu Disciplinske komisije Vlade Kantona Sarajevo sa zahtjevom za isplatu

Izvjestilac: predsjednika Jasmin Jarebica

34. Prijedlog Zaključka o preraspodjeli sredstava u Budžetu Kantona Sarajevo za 2023. godinu između Ministarstva finansija Kantona Sarajevo i Općinskog suda Sarajevo

Izvjestilac: ministar Emir Dedović

35. Prijedlog Zaključka o preraspodjeli sredstava u Budžetu Kantona Sarajevo za 2023. godinu između Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo i Službe za protokol i press Kantona Sarajevo

Izvjestilac: ministar Emir Dedović

36. Prijedlog Zaključka kojim se prihvata tekst Sporazuma između Vlade Kantona Sarajevo i United Nations Population Fund (UNFPA) za implementaciju kampanje „Za naše dane u mjesecu – Phase 2“

Izvjestilac: šefica Kabineta Azra Koldžo

37. Prijedlog Zaključka o dostavljenoj "Najavi štrajka" Sindikata radnika u zdravstvu u Kantonu Sarajevo Sindikata doktora medicine i stomatologije Kantona Sarajevo i Strukovnog sindikata medicinskih sestara i tehničara Kantona Sarajevo

Izvjestilac: ministar Haris Vranić

38. Prijedlog Zaključka kojim se Kantonalnom javnom preduzeću "Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo i Kantonalnom javnom komunalnom preduzeću ''Park'' d.o.o. Sarajevo stavljanje na raspolaganje pauk bagera i ljudstva koje će upravljati odnosnim mašinama za potrebe čišćenja korita rijeke Miljacke u cilju  preventivne zaštite od poplava i drugih negativnih utjecaja voda

Izvjestilac: premijer Nihad Uk

39. Prijedlog Zaključka kojim se usvaja prijedlog Liste o dopuni Liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama po Programu sufinansiranja  zapošljavanja maloljetnih demobilisanih boraca, ratnih vojnih invalida i članova  njihovih porodica

Izvjestilac: ministrica Pavić Pečenković Enda

40. Prijedlog Zaključka kojim se usvaja prijedlog Liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama po Programu sufinansiranja zapošljavanja pripravnika VSS kod poslodavca iz javnog sektora

Izvjestilac: ministrica Pavić Pečenković Enda

41. Prijedlog Zaključka kojim se usvaja prijedlog Liste o dopunama Listi poslodavaca sa nezaposlenim osobama po Programu sufinansiranja zapošljavanja šehidskih porodica i porodica poginulih boraca-branitelja “Vaučer za  posao”

Izvjestilac: ministrica Pavić Pečenković Enda

42. Prijedlog Zaključka kojim se usvaja prijedlog Liste o dopuni Liste  poslodavaca sa nezaposlenim osobama po Programu sufinansiranja  zapošljavanja medicinskih sestara-tehničara

Izvjestilac: ministrica Pavić Pečenković Enda

43. Prijedlog Zaključka kojim se usvaja prijedlog Liste o dopunama Liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama po Programu sufinansiranja zapošljavanja „7+“

Izvjestilac: ministrica Pavić Pečenković Enda

44. Informacija o problemima u smještaju djece sa poremećajima u ponašanju u Kantonu Sarajevo

Izvjestilac: ministrica Pavić Pečenković Enda

45.  Aktuelna pitanja:

PREMIJER

Nihad Uk