Skip to main content
Please wait...

Obavijest o III nastavku Osme radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo – poziv medijima

Poštovani,

Obavještavamo Vas da će se III nastavak Osme radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo, održati u PONEDJELJAK, 11.09.2023.godine, u sali Općine Centar Sarajevo, ul. Miss Irbina br. 1/I, s početkom u 10:00 sati.
Preostale tačke Dnevnog reda ove sjednice su:

12. Izvještaj o poslovanju Kantonalnog javnog preduzeća “Poljoprivredno dobro Butmir” d.o.o. Sarajevo-Ilidža za 2020. godinu;
13. Izvještaj o poslovanju Kantonalnog javnog preduzeća “Poljoprivredno dobro Butmir” d.o.o. Sarajevo-Ilidža za 2021. godinu;
14. Izvještaj o poslovanju Kantonalnog javnog preduzeća “Sarajevo - šume” d.o.o. Sarajevo za 2020. godinu;
15. Izvještaj o poslovanju Kantonalnog javnog preduzeća “Veterinarska stanica” d.o.o. Sarajevo za 2019. godinu;
16. Izvještaj o poslovanju Kantonalnog javnog preduzeća “Veterinarska stanica” d.o.o. Sarajevo za 2020. godinu;
17. Izvještaj o poslovanju Kantonalnog javnog preduzeća “ZOI' 84” Olimpijski centar Sarajevo d.o.o Sarajevo za 2020. godinu;
18. Izvještaj o radu Javne ustanove “Centar za napredne tehnologije u Sarajevu” za 2019. godinu, broj: 56-010/20 od 20.03.2020. godine i Izvještaj o finansijskom poslovanju Javne ustanove “Centar za napredne tehnologije u Sarajevu” za period 01.01.2019. godine - 31.12.2019. godine, sa prilozima;
19. Izvještaj o radu Javne ustanove “Centar za napredne tehnologije u Sarajevu” za 2020. godinu, broj: 67-010-1/21 od 07.04.2021. godine i Izvještaj o finansijskom poslovanju Javne ustanove “Centar za napredne tehnologije u Sarajevu” za period 01.01.2020. - 31.12.2020. godine, sa prilozima;
20. Izvještaj o radu Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo za 2022. godinu;
21. Izvještaj o izvršenju sankcija u Kantonu Sarajevo za 2021. godinu;
22. Izvještaj Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo o broju dopunskih taksi oznaka u Kantonu Sarajevo;
23. Izvještaj o provođenju Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 31/16 i 45/19) u organima uprave i službama Kantona Sarajevo za 2022. godinu;
24. Informacija o finansijskom poslovanju javnih ustanova iz oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja za 2021. godinu (zbirno).
Materijali su dostupni na WEB stranici: http://skupstina.ks.gov.ba/ .

Pozivamo Vaše novinare i ekipe da zabilježe ovaj događaj.

Hvala.

Služba za protokol i press KS