Skip to main content
Please wait...

Dnevni red 17. sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 36/14 - Novi prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 23/23)

SAZIVAM

17. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak 20.07.2023. godine u prostorijama Općine Novi Grad, Bulevar Meše Selimovića 97 – mala sala I sprat sa početkom u 10:00 sati.

Za sjednicu predlažem

DNEVNI RED

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 14. redovne i 20. vanredne sjednice Vlade Kantona Sarajevo, u skladu sa članom 26. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 23/23).

Iz nadležnosti Skupštine

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

2.  Prijedlog Zaključka kojim se utvrđuje prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, Upravi policije da Ministarstvu za unutrašnje poslove Kantona Sarajevo Bosansko-podrinjskog kantona Goražde dodijeli u vlasništvo opremu, koja se vodi u modulu stalnih sredstava navedenog Ministarstva - Uprave policije

Izvjestilac: ministar Admir Katica

3.   Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec juni 2023. godine

Izvjestilac: ministar Admir Katica

Iz nadležnosti Vlade

4.Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na tekst Anex-a Sporazuma o saradnji na prevenciji institucionalizacije i deinstitucionalizacije osoba sa invaliditetom u Kantonu Sarajevo 

Izvjestilac: ministrica Pavić Pečenković Enda

5. Prijedlog Odluke o odobravanju unosa uplaćenih transfera u Budžet Kantona Sarajevo za 2023. godinu za budžetskog korisnika Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo

Izvjestilac: ministar Emir Dedović

6.  Prijedlog Odluke o odobravanju unosa uplaćenih transfera u Budžet Kantona Sarajevo za 2023. godinu za budžetske korisnike: Javna ustanova OŠ „Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak“, Javna ustanova OŠ „Osman Nuri Hadžić“, Javna ustanova OŠ „Aleksa Šantić“, Javna ustanova OŠ “Džemaludin Čaušević”, Javna ustanova OŠ „Sokolje“, Javna ustanova OŠ „Skender Kulenović“ i Javna ustanova OŠ „Umihana Čuvidina“

Izvjestilac: ministar Emir Dedović

7.   Prijedlog Odluke o unosu uplaćenih transfera budžetskih korisnika u Budžet Kantona Sarajevo za 2023. godinu za Javnu ustanovu „Sarajevska filharmonija“

Izvjestilac: ministar Emir Dedović

8.  Prijedlog Odluke o unosu uplaćenih transfera budžetskih korisnika u Budžet Kantona Sarajevo za 2023. godinu za: Javna ustanova OŠ „Čengić Vila 1“, Javna ustanova OŠ “Meša Selimović”, Javna ustanova OŠ „Fatima Gunić“, Javna ustanova OŠ „Pofalići“, Javna ustanova „Srednja škola primjenjenih umjetnosti„ Sarajevo, Javna ustanova OŠ „Kovačići“, Javna ustanova OŠ „Alija Nametak“, Javna ustanova OŠ „Behaudin Selmanović“, Javna ustanova OŠ „Mustafa Busuladžić“, Javna ustanova OŠ „Osman Nakaš“ i Javna ustanova OŠ „Ćamil Sijarić“

Izvjestilac: ministar Emir Dedović

9. Prijedlog Odluke o unosu uplaćenih donacija budžetskih korisnika u Budžet Kantona Sarajevo za 2023. godinu za: Javna ustanova „Treća gimnazija“, Javna ustanova OŠ “Meša Selimović“ i Javna ustanova „Narodno pozorište“

Izvjestilac: ministar Emir Dedović

10. Prijedlog Odluke o odobravanju unosa uplaćenih donacija u Budžet Kantona Sarajevo za 2023. godinu za budžetske korisnike: Javna ustanova „Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn“ i Javna ustanova OŠ “Aleksa Šantić“

Izvjestilac: ministar Emir Dedović

11. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Javnoj ustanovi “Fond Memorijala Kantona Sarajevo“ izvrši popunu dva (2) radna mjesta državnih službenika na neodređeno vrijeme

Izvjestilac: ministar Omer Osmanović

12.  Prijedlog Odluke kojom se prihvata Molba za pomoć saniranja mokrog čvora u područnoj školi na Hambarinama

Izvjestilac: premijer Nihad Uk

13.  Prijedlog Odluke kojom se prihvata Molba za sufinansiranje odlaska Mirne Milkote-Dizdarević na 51. Kongres najboljih flautista svijeta

Izvjestilac: premijer Nihad Uk

14.  Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za prijem u radni odnos i popunu upražnjenih radnih mjesta, na neodređeno vrijeme u Ministarstvu zdravstva Kantona Sarajevo, za sedam (7) državnih službenika i dva (2) namještenika

Izvjestilac: ministar Haris Vranić

15.  Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na uvrštavanje Projekta sanacije i restauracije fasade zgrade Općine Centar i Kantona Sarajevo u Program javnih investicija Kantona Sarajevo 2023. - 2025. godina 

Izvjestilac: načelnik Fikret Jašarević

16. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Kantonalnoj upravi civilne zaštite Kantona Sarajevo, za popunu upražnjenih radnih mjesta, na neodređeno vrijeme

Izvjestilac: direktor Dženan Brkanić

17. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo za zaključenje ugovora o djelu sa tri (3) lica

Izvjestilac: direktorica Barlov Belma

18.  Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo i Ministarstvu saobraćaja – Direkciji za ceste Kantona Sarajevo za potpisivanje Sporazuma o regulisanju međusobnih odnosa radi odlaganja materijala iz iskopa tunela Kobilja Glava

Izvjestilac: direktorica Barlov Belma

19. Izvještaj o implementaciji Akcionog plana Kantona Sarajevo za provođenje strategije suprostavljanja trgovini ljudima u BiH 2020.-2023. godine, za period januar-juni 2023. godine

Izvjestilac: ministar Admir Katica

20. Izvještaj o implementaciji Akcionog plana Kantona Sarajevo za provođenje strategije suprostavljanja trgovini ljudima u BiH 2020.-2023. godine, za mjesec juni 2023. godine

Izvjestilac: ministar Admir Katica

21. Izvještaj o radu Projektnog tima za izradu Strategije demografskog razvoja Kantona Sarajevo za mjesec mart 2023. godine

Izvjestilac: ministrica Pavić Pečenković Enda

22. Izvještaj o radu Projektnog tima za izradu Strategije demografskog razvoja Kantona Sarajevo za mjesec april 2023. godine

Izvjestilac: ministrica Pavić Pečenković Enda

23. Izvještaj o radu Projektnog tima za izradu Strategije demografskog razvoja Kantona Sarajevo za mjesec maj 2023. godine

Izvjestilac: ministrica Pavić Pečenković Enda

24. Izvještaj o radu Projektnog tima za izradu Strategije demografskog razvoja Kantona Sarajevo za mjesec juni 2023. godine

Izvjestilac: ministrica Pavić Pečenković Enda

25. Izvještaj Radne grupe za analizu i implementaciju Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva na području Kantona Sarajevo u Javnoj ustanovi „Apoteke Sarajevo“

Izvjestilac: premijer Nihad Uk

26. Prijedlog Rješenja o isplati naknade za mjesec mart 2023. godine predsjedniku i članovima Projektnog tima za izradu Strategije demografskog razvoja Kantona Sarajevo

Izvjestilac: ministrica Pavić Pečenković Enda

27. Prijedlog Rješenja o isplati naknade za mjesec april 2023. godine predsjedniku i članovima Projektnog tima za izradu Strategije demografskog razvoja Kantona Sarajevo

Izvjestilac: ministrica Pavić Pečenković Enda

28. Prijedlog Rješenja o isplati Projektnog tima za izradu Strategije demografskog razvoja Kantona Sarajevo za mjesec maj 2023. godine

Izvjestilac: ministrica Pavić Pečenković Enda

29. Prijedlog Rješenja o isplati Projektnog tima za izradu Strategije demografskog razvoja Kantona Sarajevo za mjesec juni 2023. godine

Izvjestilac: ministrica Pavić Pečenković Enda

30. Prijedlog Rješenja kojim se utvrđuje naknada za članove Radne grupe za analizu i implementaciju Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva na području Kantonu Sarajevo u Javnoj ustanovi „Apoteke Sarajevo“

Izvjestilac: premijer Nihad Uk

31. Prijedlog Rješenja Komisije za obradu predmeta u drugostepenom upravnom rješavanju Vlade Kantona Sarajevo po žalbi Stambolić Adnana, akt broj: 02/04-23-725/23 od 10.07.2023. godine, dostavljen putem Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo

Izvjestilac: ministrica Softić Kadenić Darja

32. Prijedlozi Rješenja o izmjenama Rješenja imenovanju interresornih radnih grupa-timova u skladu sa Zaključkom Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-04-36030-24/22 Sarajevo od 22.09.2022. godine

Izvjestilac: po ovlaštenju sekretara Vlade Adis Palo

33. Prijedlog Rješenja o postavljenju šefa Kabineta premijera Kantona Sarajevo

Izvjestilac: premijer Nihad Uk

34. Prijedlog Zaključka o preraspodjeli sredstava u Budžetu Kantona Sarajevo za 2023. godinu između Ministarstva privrede Kantona Sarajevo, Univerziteta u Sarajevu-Poljoprivredno-prehrambeni fakultet i Univerziteta u Sarajevu-Veterinarski fakultet

Izvjestilac: ministar Emir Dedović 

35. Prijedlog Zaključka o preraspodjeli sredstava u Budžetu Kantona Sarajevo za 2023. godinu između Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo i Javne ustanove „Narodno pozorište“

Izvjestilac: ministar Emir Dedović 

36. Prijedlog Zaključka kojim se usvaja prijedlog Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo za dodjelu socijalnog stana u zakup na lokaciji Otes, općina Ilidža, u ulici Trg Oteškog bataljona Fisović (Sulje) Feridu, ratnom vojnom invalidu

Izvjestilac: ministar Omer Osmanović

37. Prijedlog Zaključka o prihvatanju teksta Pravnog mišljenja u formi i sa sadržajem prihvatljivim za Evropsku banku za obnovu i razvoj (EBRD), a u skladu sa Odlomkom 5.03 (c) Ugovora o zajmu između EBRD-a i Bosne i Hercegovine od 12.04.2022. godine za projekat „Javni prevoz Sarajevo e-Mobility“

Izvjestilac: ministar Emir Dedović

38. Prijedlog Zaključka o prihvatanju teksta Pravnog mišljenja u formi i sa sadržajem prihvatljivim za Evropsku banku za obnovu i razvoj (EBRD), a u skladu sa Odlomkom 5.03 (c) Ugovora o zajmu između EBRD-a i Bosne i Hercegovine od 01.02.2023. godine za projekat „Tramvajska pruga Ilidža-Hrasnica“

Izvjestilac: ministar Emir Dedović

39. Prijedlog Zaključka o prihvatanju Poziva za održavanje 4. redovne sjednice Skupštine Javnog preduzeća “Televizija Kantona Sarajevo” d.o.o. Sarajevo, sa obavezujućom uputom punomoćniku Vlade Kantona Sarajevo

Izvjestilac: ministrica Softić Kadenić Darja

40. Informacija o potrebi rješavanja prostora neophodnog za rad Ministarstva finansija Kantona Sarajevo

Izvjestilac: ministar Emir Dedović

41. Informacija o radu Komisije za tumačenje Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja u Kantonu Sarajevo za period od s15.1.2023. godine do 1.6.2023. godine

Izvjestilac: ministrica Hota-Muminović Naida

42. Informacija Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo o aktivnostima Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu u vezi sa preporukama Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo

Izvjestilac: ministar Haris Vranić

43. Informacija Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo o stanju i aktivnostima potrebnim za implementaciju Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu

Izvjestilac: direktor Dženan Brkanić

44. Informacija Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo o vanrednom i djelimičnom inspekcijskom nadzoru u Kantonalnoj upravi civilne zaštite Kantona Sarajevo

Izvjestilac: direktor Dženan Brkanić

45. Aktuelna pitanja:

PREMIJER

Nihad Uk