Skip to main content
Please wait...

Dnevni red Šeste sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 36/14 - Novi prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16, 36/16, 43/20, 10/21 i 33/22)

S A Z I V A M

Šestu sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će biti održana u četvrtak 04.05.2023. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/1 sa početkom u 10,00 sati.

Za sjednicu predlažem

D N E V N I  R E D

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa Druge, Treće i Četvrte redovne i Šeste vanredne sjednice Vlade Kantona Sarajevo, u skladu sa članom 26. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16, 36/16, 43/20, 10/21 i 33/22).

Iz nadležnosti Skupštine

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

2. Nacrt Zakona o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade

Izvjestilac: ministar Almir Bečarević

3. Izvještaj o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za period od 01.01. do 31.12.2022. godine

Izvjestilac: ministar Emir Dedović

Iz nadležnosti Vlade

4. Prijedlog Uredbe o izmjenama i dopuni Uredbe o plaćanju troškova dženaze/sahrane/ukopa za socijalne kategorije

Izvjestilac: ministrica Pavić Pečenković Enda

5. Poslovnik o radu Vlade Kantona Sarajevo

Izvjestilac: sekretar Vlade Šabaredžović-Klačar Mersiha

6. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Školskog odbora Javne ustanove Srednja škola za saobraćaj i komunikacije o razrješenju direktora Škole prije isteka mandata, broj: 06-01-1-3456/23 od 22.03.2023. godine

Izvjestilac: ministrica Hota-Muminović Naida

7. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Općinskom sudu u Sarajevu, za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme 39 namještenika i četiri državna službenika

Izvjestilac: ministrica Softić Kadenić Darja

8. Prijedlog Odluke kojom se daje saglasnost Kantonalnom sudu u Sarajevu, za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme jednog namještenika

Izvjestilac: ministrica Softić Kadenić Darja

9. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Ministarstvu za boračka pitanja Kantona Sarajevo za usmjeravanje sredstava kao pomoć Ministarstvu za boračka pitanja Bosansko – podrinjskog kantona Goražde u realizaciji programa obilježavanja značajnih događaja i datuma iz odbrambeno – oslobodilačkog rata 1992. -1995. godina van Kantona Sarajevo 

Izvjestilac: ministar Omer Osmanović

10. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Ministarstvu za boračka pitanja Kantona  Sarajevo za pružanje pomoći u realizaciji Projekta izgradnje spomen obilježja na području Bosansko –podrinjskog kantona Goražde, MZ Posestra, van Kantona Sarajevo

Izvjestilac: ministar Omer Osmanović

11. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo za zaključenje ugovora o djelu sa četiri lica

Izvjestilac: direktorica Barlov Belma

12. Prijedlog Rješenja o imenovanju Posebne komisije za rješavanje nesporazuma povodom odbrane magistarskog rada Osmana Đogića

Izvjestilac: ministar Pavle Krstić

13. Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Projektnog tima za izradu Strategije demografskog razvoja Kantona Sarajevo

Izvjestilac: ministrica Pavić Pečenković Enda

14. Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju jedinice za implementaciju projekta – PIU za realizaciju projekta „Adaptivno upravljanje saobraćajem“

Izvjestilac: ministar Adnan Šteta

15. Izvještaj o realizaciji Programa raspodjele finansijskih sredstava za infrastrukturno uređenje poslovnih zona Kantona Sarajevo za 2022. godinu

Izvjestilac: ministar Zlatko Mijatović

16. Program rada Direkcije za robne rezerve Kantona Sarajevo za 2023. godinu (uključen Plan nabavke robnih rezervi i bilansi roba)

Izvjestilac: direktorica Imamović-Gušić Kanita

17. Finansijski plan Direkcije za robne rezerve Kantona Sarajevo za 2023. godinu

Izvjestilac: direktorica Imamović-Gušić Kanita

18. Prijedlog Zaključka kojim se prihvata Izvještaj o zaduženju Kantona Sarajevo za kredite

Izvjestilac: ministar Emir Dedović

19. Prijedlog Zaključka o preraspodjeli sredstava u Budžetu Kantona Sarajevo za 2023. godinu između Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo i JU „MES - Međunarodni teatarski festival - Scena MESS“

Izvjestilac: ministar Emir Dedović

20. Prijedlog Zaključka koji se usvaja Projekat Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo za rekonstrukciju i investiciono održavanje objekata u ulici Kapitol broj 3 i Branilaca Sarajeva broj 3

Izvjestilac: direktorica Barlov Belma

21. Informacija Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo o datim saglasnostima za zapošljavanje na određeno vrijeme i zaključivanje ugovora o djelu u ustanovama iz resorne nadležnosti ministarstva zaključno sa mjesecom martom 2023. godine

Izvjestilac: ministrica Pavić Pečenković Enda

22.       Aktuelna pitanja:

P R E M I J E R

Nihad Uk