Skip to main content
Please wait...

Dnevni red 1. sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 36/14 - Novi prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16, 36/16, 43/20, 10/21 i 33/22)

S A Z I V A M

Prvu sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak 30.03.2023. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/1 sa početkom u 10:00 sati.
Za sjednicu predlažem

D N E V N I  R E D

Iz nadležnosti Skupštine

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

Iz nadležnosti Vlade

2. Prijedlog odluke o produženju važenja Kolektivnog ugovora za djelatnost visokog obrazovanja i nauke na Univerzitetu u Sarajevu
Izvjestilac: ministar Pavle Krstić
3. Prijedlog rješenja o imenovanju Pregovaračkog tima Vlade Kantona Sarajevo za otpočinjanje i vođenje pregovora radi zaključivanja Kolektivnog ugovora za djelatnost visokog obrazovanja i nauke na Univerzitetu u Sarajevu sa Sindikatom Univerziteta u Sarajevu
Izvjestilac: ministar Pavle Krstić
4. Prijedlog rješenja o razrješenju vršioca dužnosti člana i prijedlog Rješenja o imenovanju člana Nadzornog odbora Javne ustanove "Djeca Sarajeva“ Sarajevo
Izvjestilac: ministrica Naida Hota-Muminović
5. Prijedlog rješenja o imenovanju predsjednika i članova Komisije za izbor i imenovanje na upražnjene pozicije predsjednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora u Javnoj ustanovi ,,Djeca Sarajeva“ Sarajevo   
Izvjestilac: ministrica Naida Hota-Muminović
6. Izvještaj o radu Radne grupe za izradu amandmana na Ustav Kantona Sarajevo i Nacrta zakona o lokalnoj samoupravi
Izvjestilac: predsjednica Radne grupe Mersiha Šabaredžović-Klačar
7. Aktuelna pitanja

P R E M I J E R
Nihad Uk