Skip to main content
Please wait...

Dnevni red 119. sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 36/14 - Novi prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16, 36/16, 43/20, 10/21 i 33/22)

S A Z I V A M

119. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u ponedjeljak 13.03.2023. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/1 sa početkom u 15:00 sati.

Za sjednicu predlažem

D N E V N I  R E D

Iz nadležnosti Skupštine

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

2. Prijedlog budžeta Kantona Sarajevo za 2023. godinu

Izvjestilac: ministar Davor Čičić

3. Prijedlog zakona o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2023. godinu

Izvjestilac: ministar Davor Čičić

Iz nadležnosti Vlade

4. Aktuelna pitanja

VRŠITELJICA DUŽNOSTI PREMIJERA

Ministrica Darja Softić Kadenić