Skip to main content
Please wait...

Stručna služba Vlade - pojedinačni akti


Naslov Prilog
Rješenje o uvećanju plaće - Enida Bajramović za avgust 2023. Rjesenje_uvecanje_Enida_avgust_23.pdf (71.47 KB)
Rješenje o prekovremenim satima službeniku - Enida Bajramović za avgust 2023. Rjesenje_prekovremeni_Enida_avgust_23.pdf (77.15 KB)
Rješenje o prekovremenim satima službeniku - Mersiha Šabaredžović-Klačar za avgust 2023. Rjesenje_prekovremeni_Mersiha_avgust_23.pdf (77.18 KB)
Rješenje o uvećanju plaće - Adis Palo za juli 2023. Rjesenje_uvecanje_Adis_Palo_juli_23.pdf (66.54 KB)
Rješenje o prekovremenim satima službeniku - Adis Palo za juli 2023. Rjesenje_prekovremeni_Adis_juli_23.pdf (75.59 KB)
Rješenje o prekovremenim satima službeniku - Mersiha Šabaredžović-Klačar za juni 2023. Rjesenje_prekovremeni_Mersiha_juni_23.pdf (77.78 KB)
Rješenje o uvećanju plaće - Adis Palo za maj 2023. Rjesenje_uvecanje_Adis_maj_23.pdf (77.78 KB)
Rješenje o prekovremenim satima službeniku - Adis Palo za maj 2023. Rjesenje_prekovremeni_Adis_maj_23.pdf (78.89 KB) , Rjesenje_prekovremeni_Adis_maj2_23.pdf (79.82 KB)
Rješenje o prekovremenim satima službeniku - Mersiha Šabaredžović-Klačar za maj 2023. Rjesenje_prekovremeni_Mersiha_maj_23.pdf (79.25 KB) , Rjesenje_prekovremeni_Mersiha_maj2_23.pdf (79.17 KB)
Rješenje o prekovremenim satima službeniku - Adis Palo za april 2023. Rjesenje_prekovremeni_Adis_april_23.pdf (76.04 KB)
Rješenje o prekovremenim satima službeniku - Mersiha Šabaredžović-Klačar za mart 2023. Rjesenje_prekovremeni_Mersiha_mart_23.pdf (79.17 KB)
Uvećanje plaća zbog obavljanja poslova s posebnom prirodom Rješenja.pdf (158.81 KB)
Prekovremeni sati za avgust 2023. godine Prekovremeni avgust 2023. godine.pdf (539.12 KB)
Prekovremeni sati za juni 2023. godine Prekovremeni juni 2023. godine.pdf (443.21 KB)
Prekovremeni sati za april 2023. godine Prekovremeni sati april 2023. godine.pdf (297.38 KB)
Prekovremeni sati za mart 2023. godine 00206B3C4DBB230403084157_0.pdf (577.67 KB)
Prekovremeni sati januar 2023. godine prekovremeni_01.pdf (569.3 KB)
Rješenje o određivanju ovlaštenog lica za prijem i postupanje po prijavama korupcije rjesenje_o_odredivanju_ovlastenog_lica_za_prijem_i_postupanje_po_prijavama_korupcije.pdf (72.95 KB)
Prekovremeni sati za novembar 2022. godine prekovremeni_sati_za_novembar_2022._godine.pdf (620.07 KB)
Prekovremeni sati za septembar 2022. godine prekovremeni_sati_septembar_2022._godine.pdf (441.84 KB)