Skip to main content
Please wait...

Vladin i nevladin sektor zajedno osiguravaju podršku djeci bez pratnje koja se nalaze izvan privremenih prihvatnih centara

benamin.turkovic (24, May 2024)

Aneks Memoranduma o saradnji između organizacije Save the Children, Ministarstva za rad i socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo i Kantonalnog centra za socijalni rad Sarajevo potpisan je danas.

Memorandum o saradnji definira okvir saradnje čiji je cilj osigurati potrebnu podršku djeci bez pratnje koja se nalaze izvan privremenih prihvatnih centara u Kantonu Sarajevo. Zajednička saradnja uključuje i podršku mobilnom timu Kantonalnog centra za socijalni rad Sarajevo, kako bi se povećali njegovi kapaciteti i stvorili uslovi da se proširi podrška djeci u riziku.

Save the Children je potpisivanjem ovoga aneksa nastavio pružati finansijsku podršku za potrebe mobilnog tima koja je jako bitna, naročito jer je u zadnje vrijeme evidentan porast trgovine ljudima, a mobilni tim je direktno na terenu, među najugroženijim kategorijama društva, gdje prepoznaju moguće slučajeve trgovine ljudima i dostavljaju informacije ne samo Centru za socijalni rad, nego i drugim institucijama koje djeluju na osnovu tih informacija. 

Ova saradnja omogućava da mobilni tim Kantonalnog centra za socijalni rad svojim radom na terenu osigurava djeci bez pratnje tačne, pouzdane, pravovremene informacije o pravnom statusu, dostupnim zakonskim mogućnostima i uslugama (medicinsko zbrinjavanje, psihosocijalna podrška, hrana, neprehrambeni artikli, smještaj i sl.). Poseban naglasak stavljen je na identifikaciju djece bez pratnje i registraciju u nadležnim institucijama.

Današnje potpisivanje predstavlja nastavak dugogodišnje izvrsne saradnje vladinog i nevladinog sektora, a sve u cilju adekvatnog odgovora organa starateljstva na migracije, a posebno djecu migrante bez pratnje, osiguravajući im adekvatnu i pravovremenu zaštitu u skladu s njihovim pravima zagarantiranim Konvencijom o pravima djeteta.