Skip to main content
Please wait...

Vlada KS dala saglasnost na nova upošljavanja u JU Dom zdravlja, s dodatnim brojem zdravstvenih radnika i opremom očekuje se bolja usluga za građane

mediha.zugic (25, May 2023)

U svrhu kapacitiranja kadra i poboljšanja usluge građanima u primarnoj zdrvastvenoj zaštiti, Vlada Kantona Sarajevo dala je danas saglasnost JU Dom zdravlja KS da izvrši prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme još 46 radnika.  Od ovoga broja, planirano je upošljavanje 21 doktora medicine, 21 medicinske sestre/tehničara, jednog stručnog saradnika zaštite na radu iz grupacije tehničkih/medicinskih i prirodnih nauka, te tri tehnička sekretara organizacione jedinice.

Posljednjim upošljavanjima, kako je istaknuto, ispunit će se zahtjevi za optimalnom popunjenošću nedostajućih kadrova u JU Dom zdravlja, prema propisanim standardima i normativima, a od menadžmenta ustanove očekuje se da  kroz odgovoran rad i dobru organizaciju posla u narednom periodu omoguće bolju zdravstvenu uslugu građanima.

Kako je navedeno, u posljednjih 15 mjeseci, aktima Vlade KS data je saglasnost na zapošljavanje ukupno 318 radnika u ovoj zdravstvenoj ustanovi, na neodređeno i određeno vrijeme.

Po riječima ministra zdravstva KS Harisa Vranića,  zapošljavanja zdravstvenog kadra u ovoj ustanovi intenzivirana su još od 2021. godine, kao i ulaganja u nabavku nedostajuće opreme, a sve kako bi se građanima osigurala usluga kakvu zaslužuju.

“Ukupno 1.150.000 KM je izdvojeno za nabavku opreme, te 600.000 KM za Projekt izgradnje, rekonstrukcije i sanacije objekata ove ustanove. Pored toga, za nabavku RTG opreme iz transfera Federacije BiH obezbjeđena su sredstva u iznosu od 405.171 KM. Od ovih sredstava nabavljeni su digitalni detektori, digitalni RTG aparat, dijagnostički medicinski monitor i mnoga druga vrijedna oprema u cilju poboljšanja zdravstvene usluge pacijentima. U pariodu pandemije, riješen je problem nedostatka hladnog lanca za potrebe skladištenja vakcina protiv Covid-19, nabavljeno je specijalno vozilo za ove potrebe, ali i riješeno pitanje hladne sobe u Kantonu Sarajevo. U tom periodu Ministarstvo je odobrilo upošljavanje na neodređeno za 115 zdravstvenih radnika i njih još 155 na određeno u Dom zdravlja KS”, podsjetio je ministar.

Prema podacima koje je iznio, u posljednje tri godine, odobreno je upošljavanje 142 doktora medicine, specijalista pedijatara, pulomologa, internista i drugog potrebnog kadra. U istom periodu odobreno je zapošljavanje 81 sestre/tehničara. Produžavani su ugovori logopedima i defektolozima, kako bi se obezbijedila kontinuirana njega djeci s poteškoćama u razvoju, a krajem godine, konačno je riješen njihov status i Ministarstvo je odobrilo zapošljavanje 14 logopeda na neodređeno. Odobreno je i zapošljavanje drugog medicinskog i nemedicinskog kadra u ovoj ustanovi.

Najavio je i da će Ministarstvo zdravstva nastaviti davati saglasnosti za rad u svim zdravstvenim ustanovama u KS, prema njihovim iskazanim potrebama.

“Istrajni smo u namjeri da vratimo zdravstveni sistem u stanje kakvo naši građani zaslužuju. U 2023. godini, Ministarstvo zdravstva u Budžetu je planiralo sredstva u iznosu od 1.000.000 KM i za Projekt obnove voznog parka, u svrhu dostupnosti i efikasnosti zdravstvenih usluga JU Dom zdravlja KS, a što se posebno odnosi na razvoj patronažne službe, s obzirom na to da se veliki broj pritužbi naših građana odnosio upravo na taj dio zdravstvene zaštite”, najavio je ministar Vranić.

U svrhu sistemskog rješavanja problematike zapošljavanja nedostajućeg kadra, Vlada je danas prihvatila i Inicijativu ministra Vranića za dopunu Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo. Dopunama ove uredbe bi se omogućilo zdravstvenim radnicima koji imaju zaključene ugovore o radu na određeno vrijeme s javnom zdravstvenom ustanovom o obavljanju specijalizantskog staža za potrebe te ustanove, a koji se u cjelokupnom iznosu finansiraju od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja KS, te koji nakon toga polože specijalistički ispit, da budu primljeni u radni odnos na neodređeno vrijeme u toj zdravstenoj ustanovi, bez dodatne saglasnosti i provođenja javnog oglasa za prijem.

Vlada je ovim povodom zadužila Ministarstvo rada, socijalne politike, raseljenih lica i izbjeglica KS da pripremi Prijedlog uredbe o dopuni pomenute Uredbe, te da istu u što kraćem roku dostavi Vladi KS na razmatranje i usvajanje.