Skip to main content
Please wait...

Premijer Uk i ministica Pavić Pečenković: Konkretna podrška i potpora za štićenike Zavoda u Pazarić

lamija.bojadzic (24, May 2023)

Posjetom JU Zavod Pazarić premijer Kantona Sarajevo Nihad Uk i ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS Enda Pavić Pečenković, još jednom su potvrdili spremnost da daju značajan doprinos u stvaranju kvalitetnijih uslova života i rada korisnika ove ustanove.

S obzirom da ova ustanova zbrinjava 131 korisnika s područja Kantona Sarajevo, u razgovoru sa direktorom Zavoda Samirom Suljagićem gosti su naglasili važnost pružanja podrške Vlade Kantona Sarajevo.

Naime, zahvaljujući značajnoj finansijskoj podršci Vlade KS sa iznosom od preko 52.000 KM najmlađi korisnici su dobili park sa adekvatnim mobilijarom, te u dva pavljona u kojima su smješteni korisnici s teškim poteškoćama u razvoju, izvršeno je renoviranje dnevnih objekata, uz izgradnju adekvatnih pristupnih staza prilagođenih teško pokretnim i nepokretnim korisnicima. Ovom finansijskom podrškom omogućena je i realizacija projekta opremanja inkluzivne učionice, uz obezbijeđivanje didaktičkog materijala za defektološki tretman korisnika Centru za edukaciju i osposobljavanje.

Kako su pojasnili premijer Uk i ministrica Pavić Pečenković, briga o ljudima sa intelektualnim poteškoćama u razvoju je jedan od važnih zadataka Vlade KS i sukladno mogućnostima i u budućnosti će biti dio projekata i aktivnosti koji će donositi sretnije djetinjstvo mališanima, te bolje uslove života i drugim korisnicima JU Zavod Pazarić.

Direktor Suljagić se zahvalio na posjeti i vrijednoj dosadašnjoj saradnji gostima iz Vlade KS, naglašavajući da će, uz ovaj vid podrške, Zavod Pazarić biti u mogućnosti nastaviti s realizacijom aktivnosti koji donose bolji i ugodniji život u štićenicima u ovoj ustanovi.