Skip to main content
Please wait...

Postpenalni prihvat, osmišljen za zatvorenike osuđene za učešće na stranim ratištima, primjeniti i na ostala krivična djela

azra.djozo (21, May 2024)

Jedan broj zatvorenika koji su osuđeni zbog počinjenih krivičnih djela terorizma i učešća na stranim ratištima uskoro završava izdržavanje izrečenih zatvorskih kazni u BiH, usljed čega je aktuelizirano pitanje koncepta međuagencijske saradnje u pripremi za njihov otpust i prihvat u lokalne zajednice, odnosno mjesta njihovog prebivališta.

Tim povodom, održan je Međuagencijski koordinacijski forum na kojem su predstavljene vrlo uspješne operativne procedure međuagencijske saradnje koje su uspostavile zatvorske jedinice za vrijeme boravka ovih zatvorenika u prijemnom odjeljenju, za vrijeme izdržavanja kazne, kao i operativne procedure koje se provode za predotpusni program i pripremu za otpust nasilnih ekstremnih zatvorenika.

Tokom foruma predstavljeni su brojni primjeri iz prakse (Zavod za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera u BiH i Kazneno-popravni zavod Bijeljina) o razmjeni informacija i međuagencijskoj saradnji o ovim zatvorenicima, za koje je istaknuto da su veoma izazovni sa aspekta rehabilitacije i resocijalizacije i da veliki broj njih ukazuje na mogućnost recidivizma. Zatvorski sistemi u BiH uspostavili su zavidan nivo saradnje i sa sistemima socijalne i zdravstvene zaštite i vjerskim zajednicama s ciljem stvaranja adekvatnih uslova za postpenalni prihvat i zajedničke planove aktivnosti za njihov povratak u lokalne zajednice.

Forumu je prisustvovao i ministar unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo Admir Katica koji je istakao da je ovakva razmjena iskustava izuzetno značajna i sa aspekta pojave recidivizma u oblasti opšteg kriminala, te da se upravo ovakvi mehanizmi za postepenalni prihvat trebaju primjenjivati i na ostale zatvorenike, kako i Kantonu Sarajevo, tako i širom Bosne i Hercegovine.

„Na Forumu smo se upoznali s poduzetim aktivnostima u zakonodavnom smislu i u smislu propisivanja standardnih operativnih procedura vezanih za penalni i postpenalni tretman osuđenih za krivična djela terorizam i učešće na stranim ratištima. Smatram da ove procedure trebaju biti u primjeni i zaživjeti u odnosu na kompletan opći kriminal na teritoriji Bosne i Hercegovine, te da se na isti način postupa i s počiniocima krivičnih djela iz oblasti općeg kriminala, imovinskog kriminala, zloupotrebe droga, itd. To podrazumijeva donošenje Zakona o probaciji koji je MUP Kantona Sarajevo inicirao pred Federalnim ministarstvom pravde i koji nam je neophodan, posebno imajući u vidu da je u Kantonu Sarajevo prošle godine bilo više od 60% povratnika u činjenju krivičnih djela“, istakao je ministar Katica. Zahvalio se organizatorima Foruma na pozivu, te najavio da će se na nivou Kantona Sarajevo insistirati i zagovarati ista ovakva rješenja s ciljem smanjenja recidivizma, tj. povratnika u činjenju krivičnih djela i njihovog postpenalnog tretmana.

Međuagencijski koordinacijski forum održan je u organizaciji Kancelarije Vijeća Evrope u BiH, Ministarstva pravde BiH, Ministarstva pravde RS-a, Federalnog ministarstva pravde i nevladine organizacije Atlanska inicijativa.