Skip to main content
Please wait...

POLEN DRVEĆA I DALJE JE PRISUTAN U ZRAKU

mediha.zugic (15, May 2024)

U zraku se bilježe niže koncentracije polena alergenih biljaka, a razlog su trenutne vremenske prilike praćene kišom i nižim temperaturama.

"Kvalitativno-kvantitativne analize pokazuju niske do umjerene  koncentracije polena alergenih biljaka, i to uglavnom polena drveća. Polen trava još uvijek nije konstatovan na analiziranim trajnim preparatima. Uzimajući u obzir kvalitativni sastav, od drvenastih biljaka konstatovan je polen breze, graba, oraha, borova, vrba i tise/čempresa. Na trajnim preparatima nisu konstatovane čestice prašine, niti spore gljivica i plijesni", obrazloženo je u izvještaju o monitoringu polena koji je dostavljen Ministarstvu komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS iz Centra za ekologiju i prirodne resurse - Akademik Sulejman Redžić.
Navedeno je i kako je tokom protekle sedmice zabilježeno povećano prisustvo polena borova, dok koncentracija polena breze opada.

"Važno je napomenuti da će koncentracije polena drveća biti prisutne i nakon stabilizacije vremenskih prilika, dok ih postepeno ne zamijeni polen trava. Kao i do sada, a na bazi trenutne koncentracije polena u zraku, preporučuje se osobama koje su alergične na polen drveća da izbjegavaju parkovske površine s drvenastim biljkama, kao i da svoje slobodno vrijeme maksimalno provode u okviru visokoplaninskih ekosistema, odnosno iznad gornje granice šume. Osobe sa sezonskim rinitisom, odnosno peludnom groznicom trebaju se javiti ljekaru porodične medicine, u slučaju promjene kliničke slike", navedeno je u izvještaju.

Sve smjernice i preporuke osobama koje pate od alergija, kao i podaci o prisustvu polena dostupni su na linku: http://www.pmf.unsa.ba/cep-sr/