Skip to main content
Please wait...

Ministrica Pavić Pečenković u radno-studijskoj posjeti Beogradu: Posjeta Integracijskoj kući za maloljetnike bez pratnje i razmjena dobrih praksi

mirza.islamovic (26, Jan 2024)

Ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS Enda Pavić Pečenković i direktor JU Kantonalni centar za socijalni rad Mahir Delić zajedno sa saradnicima boravili su u radno-studijskoj posjeti Beogradu, u okviru projekta “Prihvatni centar za maloljetnike, tražitelje azila i ranjivu djecu bez pratnje i razdvojenu djecu u Sarajevu”, a koju je organizirao Caritas Švicarske. 

Ovom prilikom, upriličena je posjeta Integracijskoj kući za maloljetnike bez pratnje koju već šest godina uspješno vodi JRS Srbije.

Razlog posjete je razmjena iskustava rada ove kuće koja je propoznata kao izuzetan model koji nudi sigurno okruženje, obrazovanje i podršku za ove mlade ljude, na čijim principima je uspostavljen rad Prihvatnog centra za maloljetnike, tražitelje azila i ranjivu djecu bez pratnje i razdvojenu djecu u Kantonu Sarajevo.

Pored upoznavanja s radom Integracijske kuće, održan je i sastanak s predstavnicima Ministarstva, Centra za socijalni rad Beograd, partnerskim organizacijama koje rade na zaštiti maloljetnika, na kojima se razgovaralo o izazovima u pružanju pomoći ljudima u pokretu u Srbiji i primjerima dobre prakse.

"Vjerujemo da će ova razmjena informacija doprinijeti unapređenju naših praksi u domenu socijalne zaštite KS, kada je u pitanju rad s maloljetnicima bez pratnje, te omogućiti jačanje saradnje između naših ustanova i organizacija koje se bave ovim pitanjima u Kantonu Sarajevo", navode iz Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS.