Skip to main content
Please wait...

Ministrica Pavić Pečenković i ustanove socijalne zaštite: Prevenirati društveno neprihvatljiva ponašanja

lamija.bojadzic (23, May 2023)

Ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo Enda Pavić Pečenković upriličila je jutros sastanak s direktorima kantonalnih javnih ustanova iz oblasti socijalne zaštite. Na sastanku su razmatrani problemi i poteškoće s kojima se susreću
ustanove socijalne zaštite.

Pored navedenog razgovarano je i o trenutnim dešavanjima i pojavama u zemljama okruženja, kao i o preventivnim i drugim mjerama i aktivnostima koje se mogu odmah poduzeti iz nadležnosti Ministarstva, te ustanova
socijalne zaštite kako bi se ovakve ili slične pojave mogle prevenirati u budućnosti.

Ministrica je naglasila da je nužno koherentno djelovanje svih ustanova socijalne zaštite za rješavanje problema i poteškoća s kojima se društvo susreće.