Skip to main content
Please wait...

Ministrica Mesihović posjetila Internacionalni univerzitet Burch

azra.djozo (27, Dec 2023)

Ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo, prof.dr. Adna Mesihović posjetila je Internacionalni Burch univerzitet u Sarajevu. Sastanku su prisustvovali i pomoćnici za nauku i finansije, mr.sci. Azemina Njuhović i Nihad Šeta, te rektor prof.dr. Mersid Poturak, zajedno s generalnim sekretarom Internacionalnog Burch univerziteta Adilom Bilalićem.

Tema sastanka je bila dugoročna vizija Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS za modernizacije visokog obrazovanja u Kantonu Sarajevo, te usklađivanje normi s Evropskim standardima. Ministrica Mesihović i njeni saradnici su se upoznali s radom, studijskim programima i projektima Internacionalnog Burch univerziteta.

U svom obraćanju, ministrica Mesihović je istakla svoju buduću strategiju za razvoj sektora visokog obrazovanja i nauke u okviru resornog ministarstva:

„Dugoročna vizija razvoja visokog obrazovanja za mene znači modernizaciju studijskih program, unapređenje studentskog standarda, osiguravanje moderne infrastrukture i opreme na univerzitetima, usklađivanje upisnih politika s tržištem rada, te jačanje saradnje univerziteta s kompanijama. Forsiranje izvrsnosti na svim univerzitetima sa uspostavljanje jasnog razvoja sistema praćenja i osiguranja kvaliteta, uz usklađivanje standarda u visokom obrazovanju s EU standardima naše je opredjeljenje za budućnost. Bit ćemo fokusirani da ostvarimo sve preduslove za uspostavljanje Fonda za nauku u Kantonu Sarajevo koji će imati za cilj veća ulaganja u promociju nauke i naučno istraživačkog rada u Kantonu Sarajevo“.

Prof.dr. Mersid Poturak, rektor Internacionalnog Burch univerziteta, prezentirao je misiju i viziju Univerziteta, s posebnim naglaskom na posvećenost inovacijama i napretku. 

"Posebno je važno istaći da Univerzitet širi svoje studijske programe u oblasti stomatologije, filmske i video produkcije, te gejminga, dizajna video igara i interakcije. Nova studijska ponuda, usklađena s potrebama evropskog i globalnog tržišta, odražava čvrstu opredijeljenost Internacionalnog Burch univerziteta liderstvu u novim disciplinama i odgovara na rastuće potrebe naših studenata", istakao je prof.dr. Poturak.

Ministricina vizija je u skladu s misijom Univerziteta da se kreira akademsko okruženje koje nije samo tradicionalno, već i globalno konkurentno.

„Ako je Univerzitet fleksibilan i želi da se mijenja i kontinuirano unapređuje svoje studijske programe uz drugačiji i moderniji pristup zajedno s dobrom i modernom tehnologijom, što u konačnici našim studentima nudi nove prilike za visoko obrazovanje u skladu s Evropskim standardima kvalitete, sigurna sam da smo na istom putu“, naglasila je ministrica Mesihović.

Sastanak je naglasio važnost posvećenosti izvrsnosti i međunarodnoj saradnji, a rektor i generalni sekretar Internacionalnog Burch univerziteta su izrazili podršku viziji ministrice Mesihović. Prenijeli su svoj entuzijazam za stvaranje puta koji će dovesti do većeg prepoznavanja akademske ponude i istraživačkih inicijativa Univerziteta na međunarodnoj platformi.

Istakli su da je pod vodstvom prof.dr. Adne Mesihović na pomolu je era transformativnog obrazovanja, s fokusom na kvalitetu, modernizaciju i globalne standarde, najavljujući novo poglavlje u akademskom narativu Kantona.