Skip to main content
Please wait...

Ministar Kalamujić održao sastanak sa organizacijom "UN Women"

mirza.islamovic (17, May 2024)

Ministar finansija Kantona Sarajevo Afan Kalamujić održao je sastanak sa organizacijom "UN Women", tijelu Ujedinjenih naroda za ravnopravnost spolova i osnaživanje žena, koje je osnovano u januaru 2011. godine.

Ovim prilikom, ministar Kalamujić je istakao da Kanton Sarajevo prednjači u rodno ravnopravnom budžetiranju.

"Kanton Sarajevo je jedan od kantona u kojima je značajno unaprijeđena uloga žena, te prednjači u rodno ravnopravnom budžetiranju. Ono što je bitno jeste da Ministarstvo finansija KS, kojim trenutno rukovodim, uskoro inicira i sastanak oko produženja i proširenja saradnje", kazao je ministar Kalamujić i dodao da je zajednički cilj olakšati pristup finansijama za žensko poduzetništvo koje je trenutno ograničeno.

"Jedno je jasno, zajedničkim snagama planiramo realizirati dobar projekt koji će sigurno dati dobre i konkretne rezultate, te će pomoći bosanskohercegovačkom društvu i građanima Kantona Sarajevo", zaključio je ministar Kalamujić.