Skip to main content
Please wait...

Koordinacijski sastanak rukovodilaca policijskih agencija u BIH: MUP KS bilježi rapidan rast u procesima poboljšanja ljudskih prava u praksama prema licima lišenim slobode

lamija.bojadzic (17, May 2024)

 

U Zenici je održan Treći koordinacijski sastanak policijskih rukovodilaca u BiH, u okviru zajedničkog projekta Evropske unije i Vijeća Evrope „Dalje unapređenje tretmana osoba lišenih slobode i osoba kojima je izrečena kazna ili sankcija u BiH, u skladu sa evropskim standardima“, a prisustvovali su mu i ministar unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, Admir Katica i policijski komesar Fatmir Hajdarević.

Na sastanku rukovodilaca policijskih agencija u BiH vođene su intenzivne diskusije o modalitetima, praksama, te izazovima s kojima se susreću policijske agencije u svom radu i interakciji s licima lišenim slobode.

Na sastanku se govorilo i o rezultatima i napretku koji su organizacije ostvarile u pogledu realizacije zaključaka usvojenih na prošlogodišnjem susretu kada su policijske agencije preuzele obavezu praćenja primjene evropskih standarda i preporuka Evropskog odbora za sprečavanje mučenja i neljudskog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja (CPT), u svakodnevnom djelovanju.

Prema onome što je istaknuto od strane organizatora, MUP Kantona Sarajevo je od izvještaja CPT-a zabilježio rapidan rast u kontekstu prilagođavanja svojih praksi i uslova preporukama koje nalaže Vijeće Evrope i sama Evropska unija. Prilikom prezentacije rezultata koje su ostvarile policijske institucije od posljednjeg izvještaja CPT-a, naglašeno je da MUP Kantona Sarajevo bilježi rapidan rast u procesima ostvarivanja boljih uslova u protvorskim jedinicama, kao i realizacije preporuka CPT-a u odnosu prema licima lišenim slobode.

Kako je i sam cilj ovih koordinacijskih sastanaka harmonizacija odnosa među institucijama, ali i jačanje efektivnosti prilikom obavljanja policijskih poslova, ministar Katica je delegirao prijedlog zaključka o poduzimanju zajedničkih aktivnosti na donošenju Zakona o probacijskoj službi.

„Više od 60% krivičnih djela u Kantonu Sarajevo u prošloj godini počinili su recidivisti, odnosno povratnici u činjenju krivičnih dijela. To je pokazatelj da nemamo efikasan sistem resocijalizacije i postpenalnog postupka lica koji su izdržavali zatvorske kazne. MUP Kantona Sarajevo formirao je Ekspertni tim koji je predložio donošenje Zakona o probaciji FBiH koji bi riješio pitanje nadzora i kontrole počinilaca krivičnih djela koji se nalaze van zatvorskog okruženja. Smatram da se ovim pitanjem trebamo baviti od kantonalnog do državnog nivoa i zato sam predložio da donošenje zakona bude jedan od zaključaka sastanka u Zenici. Izuzetno mi je drago da smo saglasni u tome i da je zaključak prihvaćen od strane svih učesnika,“ izjavio je ministar Katica.