Skip to main content
Please wait...

Komisija za jednakopravnost spolova: Ujednačiti prakse postupanja u slučajevima nasilja nad ženama i nasilja u porodici

lamija.bojadzic (5, Dec 2023)

Sve prisutnije nasilje nad ženama i nasilje u porodici, te odgovor sistema, u domenu prevencije i zaštite žrtava, bila je tema danas održane tematske sjednice Komisije za ravnopravnost spolova Skupštine Kantona Sarajevo.

“Na ovu sjednicu smo pozvali predstavnike lokalnih zajednica s namjerom da se bolje upoznamo s njihovim djelovanjem i iskustvima prilikom suočavanja s ovim vidom nasilja. Zanimale su nas njihove prakse, mjere, te saradnja s Centrom za socijalni rad, kao važnom karikom prepoznavanja i detektovanja nasilja, ali i postupanje, kao i saradnja sa Upravom policije KS”, istakla je predsjednica ove Komisije i zastupnica u Skupštini KS Vildana Bešlija. 

Obzirom da je danas bilo riječi o mnogim aspektima ovog problema, dodirnim tačkama i uspostavljanju sistema, dogovoreno je da u roku od 15 dana lokalne zajednice prema skupštinskoj komisiji dostave svoje preporuke, prijedloge i ideje na osnovu kojih će se definisati određeni broj jasnih koraka i procedura, kako bi se ujednačilo postupanje u slučajevima nasilja nad ženama i nasilja u porodici. 

“Očekujemo da iz zajedničkih iskustava općina i Kantona, prepoznamo tačke koje treba unaprijediti u našem djelovanju, da detektujemo prepreke, te da na efikasan način usmjerimo naše dalje aktivnosti”, poručila je zastupnica Bešlija. 
 
Na sjednici su, uz predstavnike lokalnih zajednice,  prigodna izlaganja imali i ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS Enda Pavić Pečenković, ministar unutrašnjih poslova KS Admir Katica, Lejla Hodović i Adnan Kadribašić iz Gender centra Federacije BIH, te izvršna direktorica FLD Jasminka Mujezinović koja vodi “Sigurnu kuću”. 

"MUP KS, kroz Odjeljenje za prevenciju maloljetničkog prestupništva, nasilja u porodici i rad policije u zajednici, spremno je odgovoriti zadacima na terenu, u svim slučajevima nasilja u porodici", istakao je ministar Katica.

Pravosuđe je i ovaj put prepoznato kao najslabija karika u tretiranju i kaznenoj politici prema počiniocima nasilja, pa i onih s najtragičnijim ishodima. Zajednička je ocjena da se veća pažnja treba usmjeriti na psihosocijalni tretman nasilnika, te na nužnost zakonskog uspostavljanja procjene rizika, u slučajevima kada je nasilje prijavljeno. 

"Potrebno je sistemski zaštiti djecu, koja su svjedoci ili žrtve nasilja jer izrečena mjera neprilaska nasilnika žrtvi se ne odnosi na dijete/djecu, što često bude zloupotrebljeno, s teškim ili kobnim posljedicama za žrtvu, ali i za dijete/djecu", naglasila je ministrica Pavić Pečenković, te dodala da je neophodno uvesti da se, pored drugih mjera koje se odrede prema nasilniku, obavezno izrekne mjeru obaveznog psihosocijalnog tretmana za dijete/djecu.