Skip to main content
Please wait...

PRELIMINARNA LISTA DOBITNIKA SREDSTAVA po Javnom pozivu za finansiranje/sufinansiranje projekata, programa i aktivnosti neprofitnih organizacija i drugih pravnih lica usmjerenih ka poboljšanju kvalitete života građana sa područja Srebrenice, Bratunca,