Skip to main content
Please wait...

J A V N I P O Z I V za finansiranje/sufinansiranje projekata, programa i aktivnosti neprofitnih organizacija i drugih pravnih lica usmjerenih ka poboljšanju kvalitete života građana sa područja Srebrenice, Bratunca, Milića, Vlasenice, Zvornika, Višegrad