Skip to main content
Please wait...

KONAČNA LISTA DOBITNIKA SREDSTAVA po Javnom pozivu za finansiranje/sufinansiranje projekata, programa i aktivnosti neprofitnihorganizacija i drugih pravnih lica usmjerenih ka poboljšanju kvalitete života građana sapodručja Srebrenice, Bratunca, Milića...

igor.martinovic (15, Sep 2023)

po Javnom pozivu za finansiranje/sufinansiranje projekata, programa i aktivnosti neprofitnihorganizacija i drugih pravnih lica usmjerenih ka poboljšanju kvalitete života građana sapodručja Srebrenice, Bratunca, Milića, Vlasenice, Zvornika, Višegrada i Rogatice

 

 

 

 

   

 

 

Prilog