Skip to main content
Please wait...

Imenovana komisija u postupku dodjele koncesije za istraživanje i eksploataciju krečnjaka u Ilijašu

benamin.turkovic (9, Jun 2023)

Na prijedlog Ministarstva privrede, Vlada Kantona Sarajevo je na jučerašnjoj sjednici imenovala Komisiju za koncesije u postupku dodjele koncesije za istraživanje i eksploataciju mineralne sirovine krečnjaka u ležištu "Rijeka Rača - Visojevići" u Ilijašu.

Komisiju za koncesije čine predstavnici Ministarstva privrede i Ministarstva finansija KS, Općine Ilijaš, te dva člana iz reda istaknutih stručnjaka iz oblasti koja je predmet koncesije, kao i sekretar koji ne učestvuje u odlučivanju.

Komisija za koncesije procjenjuje da li postoji javni interes za dodjelu koncesije i putem Ministarstva privrede dostavlja Vladi na nadležno postupanje prijedlog odluke o postojanju javnog interesa za dodjelu koncesije ili prijedlog odluke o njenogovo nepostojanju, kojom se ujedno i odbija zahtjev za dodjelu koncesije.

U slučaju postojanja javnog interesa za dodjelu koncesije, Vlada KS donosi odluku o njegovom postojanju, nakon čega Ministarstvo privrede podnosi Vladi zahtjev za dobijanje ovlaštenja za pregovore s podnosiocem zahtjeva za dodjelu koncesije.

Ako Vlada KS ocijeni da ne postoji javni interes za dodjelu koncesije, o tome će, putem Ministarstva privrede, odlukom o odbijanju zahtjeva obavijestiti podnosioca zahtjeva za dodjelu koncesije.

Predmetni postupak dodjele koncesije provodi se po zahtjevu pravnog lica "Bosman" d.o.o. Sarajevo za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju mineralne sirovine krečnjaka u ležištu "Rijeka Rača - Visojevići", općina Ilijaš.