Skip to main content
Please wait...

Pojedinačni akti


Služba: Kabinet premijera
Naslov Prilog Služba
RJEŠENJE Preuzmi Kabinet premijera
Rješenje o uvećanju plate Preuzmi Kabinet premijera
Rješenje-Elma Kudić Preuzmi Kabinet premijera
Rješenje-Belma Barlov Preuzmi Kabinet premijera
NAlog o prekovremenom radu-Belma Barlov Preuzmi Kabinet premijera
Nalog o prekovremenom radu-Sanja Škuletić-Malagić Preuzmi Kabinet premijera
Nalog o prekovremenom radu-Nenad Marilović Preuzmi Kabinet premijera
Nalog o prekovremenom radu-Mersiha Šabaredžović-Klačar Preuzmi Kabinet premijera
Nalog o prekovremenom radu-Dino Šehović Preuzmi Kabinet premijera
Nalog o prekovremenom radu-Aida Zeković Preuzmi Kabinet premijera
Odluka za naknadu za prijevoz za decembar 2020 Preuzmi Kabinet premijera
Odluka za naknadu za prijevoz za novembar 2020 Preuzmi Kabinet premijera
Rješenje o prekovremnim satima Tarik Humačkić Juli2019 Preuzmi Kabinet premijera
Rješenje o uvećanju plaće - Azra Koldžo za avgust 2023. Preuzmi Rješenje Kabinet premijera
Rješenje o uvećanju plaće - Dalila Zečić za avgust 2023. Preuzmi Rješenje Kabinet premijera
Služba: Stručna služba za zajedničke poslove
Naslov Prilog Služba
Indeks registar informacija Preuzmi Stručna služba za zajedničke poslove
prekovremeni sati 08/23 Preuzmi Rješenje Stručna služba za zajedničke poslove
prekovremeni sati 07/23 Preuzmi Rješenje Stručna služba za zajedničke poslove
Služba: Ured za zakonodavstvo
Naslov Prilog Služba
Rješenje o uvećanju plaće - Adis Bisić za septembar 2023. Preuzmi Rješenje Ured za zakonodavstvo
Rješenje o uvećanju plaće - Adis Bisić za avgust 2023. Preuzmi Rješenje Ured za zakonodavstvo