Vlada Kantona Sarajevo

Akti Stručne službe Vlade

Ostalo
Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Preuzmi
Pravilnik o sukobu interesa uposlenika u Stručnoj službi Vlade Preuzmi
Vodič za pristup informacija Stručne službe Vlade Preuzmi
Uredba o obrazovanju Stručne službe Vlade Kantona Sarajevo Preuzmi
Odluke
Odluka-Regres za 2019.godinu Preuzmi
Odluka kuponi avgust Preuzmi
Odluka -kuponi-septembar Preuzmi
Odluka za prevoz - oktobar Preuzmi
Odluka -kuponi-novembar Preuzmi
Rješenja
prekovremeni sati za juli 2019 Preuzmi
Prekovremeni sati za avgust 2019 Preuzmi
Rješenje o prekovremenom radu Preuzmi