Novosti

10.02.2016 (lamija.bojadzic)

U nastavku 11. radne sjednice, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade i Ministarstvo za rad socijalnu politku, raseljena lica i izbjeglice informisali su Skupštinu o provedenim mjerama,  aktivnostima i planovima koje se tiču prevencije maloljetničkog prijestupništva u Kantonu Sarajevo....


10.02.2016 (vildana.hantalasevic)

Stručnjaci sa ekonomskog fakulteta Sead Kreso i Muamer Halilbašić, premijer Kantona Sarajevo Elmedin Konaković i ministar finansija Jasmin Halebić upoznali su danas predstavnike medija sa Studijom „Analiza...


09.02.2016 (azra.djozo)

„GRAS je spreman ponuditi popust na nabavnu cijenu mjesečnog kupona za prijevoz od 8,3 do 15 posto svim budžetskim korisnicima i javnim preduzećima koji trenutno ne kupuju karte za svoje uposlenike od ovog preduzeća, kako bi poboljšali njihovu prodaju u narednom periodu“, jedan je od prijedloga...


09.02.2016 (vildana.hantalasevic)

Problemi sa kojima se suočava boračka populacija zaposlenih u Kantonalnom javnom komunalnom preduzeću „Gras“ bila je povod današnjeg sastanka ministra za boračka pitanja Kantona Sarajevo Muharema Fiše sa generalnim direktorom ovog preduzeća Avdom Vatrićem....


09.02.2016 (mediha.zugic)

Ministri obrazovanja, nauke i mladih, te rada, socijalne politike, raseljenih lica i izbjeglica i zdravstva Kantona Sarajevo Elvir Kazazović, Amela Dautbegović i Zilha Ademaj održali su danas sastanak sa predstavnicima pet ustanova sa područja Kantona Sarajevo koje su nadležne...


09.02.2016 (vildana.hantalasevic)

Na danas održanom sastanku pregovaračkih timova Vlade i Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji BiH dogovoreno je da će Vlada Kantona Sarajevo ovlastiti ministra pravde i uprave Maria Nenadića...


09.02.2016 (vildana.hantalasevic)

Besplatna pravna pomoć treba da bude dostupna svim građanima kojima je odgovarajućim propisima i namijenjena, ljudima slabijeg imovnog stanja koji ne mogu platiti usluge zastupanja u sudovima i drugim tijelima od kojih traže zaštitu prava.

To je jedan od zaključaka jučerašnje konferencije...


08.02.2016 (lamija.bojadzic)

Na današnjem sastanku sa premijerom Kantona Sarajevo Elmedinom Konakovićem, ambasadorica Francuske u Bosni i Hercegovini Clair Bodonyi izrazila je interes za više informacija o nekim aktuelnim pitanjima u Kantonu Sarajevo. Bilo je riječi o pripremama za...


Aktivnosti ministarstava