Vlada Kantona Sarajevo

Akti Kabineta premijera

Rješenja
Rješenje o prekovremenom radu Preuzmi

Organizacija Kabineta


Ostalo
Pravilnik o sukobu interesa za uposlenike Kabineta premijera KS Preuzmi
Pravilnik o unutrasnjoj organizaciji Kabineta premijera KS sa izmjenama Preuzmi
Uredba o osnivanju Kabineta premijera KS Preuzmi
Pravilnik o plaćama i naknadama državnih službenika i namještenika Kabineta premijera KS Preuzmi
Pravilnik o radnim odnosima državnih službenika i namještenika Kabineta premijera KS Preuzmi
Pravilnik o radnim odnosima državnih službenika i namještenika Kabineta premijera KS Preuzmi
Pravilnik o postupku direktnog sporazuma Kabinet premijera KS Preuzmi

Interni akti Kabineta


Ostalo
Vodic za pristup informacijama u Kabinetu premijera KS Preuzmi
Rješenja
Rješenje o određivanju službenika za informisanje Preuzmi
Rješenje o obrazovanju Komisije za provođenje javnog oglasa za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika u Kabinetu premijera Preuzmi
Rjesenje o imenovanju odgovornih lica za koordinaciju izrade odgovora na skupstinska pitanja Preuzmi
Odluke
Odluka o izboru zajedničkog medijatora Preuzmi

Drugi akti Kabineta


Odluke
Odluka - regres za 2019. godinu Preuzmi
Odluka - kuponi - juli 2019 Preuzmi
Odluka o odobrenju novcanih sredstava - ugostiteljske usluge Preuzmi
Odluka - kuponi - august Preuzmi
Odluka o odobrenju isplate novčanih sredstava - Oslobođenje Preuzmi
Odluka o odobrenju novčanih sredstava - Službeni list Preuzmi
Odluka o odobrenju isplate novčanih sredstava - Oslobođenje Preuzmi