Vlada Kantona Sarajevo

U Kantonu Sarajevo danas isplata dječijih dodataka

Ministarstvo za rad, socijalnu politku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo obavještava da će danas korisnici po osnovu zaštite porodice sa djecom u Kantonu Sarajevo svoje decembarske naknade moći podići u bankama u kojima imaju otvorene tekuće račune.

Za ovu namjenu resorno ministarstvo je izdvojilo sredstva u iznosu od 1.964.582,68 KM.

Pomenuta sredstva su izdvojena za 9.961 korisnika prava na: dječiji dodatak, naknadu umjesto plaće ženi-majci u radnom odnosu dok odsustvuje sa posla radi trudnoće, porođaja i njege djeteta, novčanu pomoć za vrijeme trudnoće i porođaja žene-majke koja nije u radnom odnosu i jednokratnu pomoć za opremu novorođenog djeteta.