Vlada Kantona Sarajevo

Ministrica Sofić poziva žene na pregled dojki

Svjesni činjenice da je prevencija važna mjera savremene medicine Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo je nakon mnogo godina iznašlo sredstva za finansiranje skriniga dojke. Skrining je započeo 2. septembra i pozivaju žene starosne dobi od 40 do 55 godine da se jave u Zavod za zaštitu žena i materinstva KS na pregled.

“Nakon 15 godina prvi put se u našem Kantonu sprovodi skrining raka dojke, bez obzira na status zdravstvenog osiguranja. Preventivni programi  su općenito zapostavljeni u našoj zemlji, jer je BiH jedna od malobrojnih zemalja u Evropi koja nema nacionalni program za rano otkrivanje raka dojke. Cilj nam je usmjeriti se na preventivne programe najčešćih malignih i hroničnih bolesti”, istakla  je ministrica zdravstva KS Amela Sofić.

Suzana Dilić, specijalista radiologije koja radi u Zavodu za zaštitu žena i materinstva, kaže  da konačno raspolažu sa digitalnim mamografom sa značajno poboljšanom analizom.

“Mamografija je standardna metoda za ranu detekciju karcinoma dojke. Svugdje u svijetu skrining se radi upravo mamografijom. Započinjemo sa projektom koji nam je omogućilo Ministarstvo zdravstva KS”, kazala je Dilić i pozvala žene pomenute dobi da se jave na pregled.

Rak dojke je najčešći zloćudni tumor žena u svijetu. Prevencija raka dojke obuhvata sve aktivnosti kako bi se ovaj maligni tumor spriječio, rano otkrio i blagovremeno liječio.

Izreka "bolje spriječiti, nego liječiti" možda najbolje opisuje važnost prevencije bolesti. Kod više od 90% žena može se izliječiti ako se rak dojke otkrije u ranoj fazi.

Doktorica Aida Čeliković, specijalista radiologije, naglašava da je skrining mamografija preventivni pregled naizgled zdravih žena, bez prisutnih simptoma i znakova bolesti, kojim se mogu otkriti rane promjene u tkivu dojke.

“Za dojke mlađih žena važna dijagnostička metoda je ultrazvuk, jer je njegova osjetljivost i specifičnost u toj dobi veća nego mamografija. Kod žena starije dobi metode su komplementarne, ali se zbog jednostavnosti izvođenja pretrage i zadovoljavajuće osjetljivosti preferira mamografija. Kako češće obolijevaju žene starije od 40 godina, one predstavljaju rizičnu skupinu, te je mamografija  nazobilazna skrining metoda”, kazala je Čeliković.

Mamografija predstavlja radiološki pregled dojki  sa minimalnom i neškodljivom dozom zračenja.