Vlada Kantona Sarajevo

Ured za zakonodavstvo Vlade Kantona Sarajevo

Nadležnosti

Ured za zakonodavstvo daje Vladi Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Vlada) stručna mišljenja, sa stanovništa usklađenosti s ustavom i pravnim sistemom, o podnesenim:

  • inicijativama za donošenje zakona, u odnosu na nadležnosti Kantona Sarajevo za regulisanje pitanja u određenoj oblasti, nadležnosti organa za donošenje određenog propisa i pravnoj formi propisa;
  • nacrtima i prijedlozima zakona, drugih propisa i općih akata koje donosi Skupština Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Skupština) i Vlada i prijedlozima propisa koje donosi kantonalni ministar/ministrica i direktor/ direktorica kantonalne uprave.

Ured za zakonodavstvo obezbjeđuje metodološko jedinstvo u izradi kantonalnih zakona i drugih propisa i općih akata; proučava i razmatra pitanja izgradnje pravnog sistema, te daje Vladi mišljenja i prijedloge o tim pitanjima i lektoriše tekstove propisa u toku izrade i prije objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".